HöstveteGuide 2017

Ellvis - Kvarnvete/etanol (även eko) (Läs mer på Scandivaian
Seed)
Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och baknings-egenskaper. Den är väl anpassad till våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskador under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

Julius – Kvarnvete
Julius är ett brödvete med hög rymdvikt. Sorten är vinterhärdig och frisk och passar bra i alla odlingsområden. Sorten har ett långt strå och en bra stråstyrka. Julius mognar sent.

Mariboss - Foder (även eko)  (Läs mer på Scandivaian Seed)
Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger ogräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandningen vilket gör Mariboss till ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

Olivin - Kvarnvete  (Läs mer på ScandivaianSeed)
Populärt kvarnvete, som kombinerar utmärkta odlings- och bakningsegenskaper, bl a genom hög skörd, stabilt falltal, hög vattenupptagning och god proteinkvalitet. Ett mycket vinterhärdigt A-kvalitetsvete

Praktik - Kvarnvete  (Läs mer på Scandivaian Seed)
Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

RGT Reform – Kvarnvete  (Läs mer på Scandivaian Seed)
Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Torp – Foder   (Läs mer på Scandivaian Seed)
Torp är ett fodervete med hög avkastningspotential även på de lite lättare jordarna. Den är något kortare än Mariboss och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt mot septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll. Torp har gått bra även i länder som Frankrike, Danmark, Tyskland och Storbritannien och är helt klart en sort att räkna med i framtiden.

 

 

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

 

 

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter