Intensiva blandningar

Delikat
Blandning med vår rörsvingel Karolina. Speciellt utvald för att ge dig hög avkastning i kombination med senare mognad. Därtill några av marknadens bästa röd- och vitklöversorter. Ger dig en högre säkerhet med ett breddat skördefönster. För 2-4 årig vall i ett 3 skördesystem. (Vid gynsamma förutsättningar även 4 skördar).


Delikat diagram


Gourmet
Intensiv blandning med grässorter som passar de flesta jordar för  säker uthållighet. Något lägre andel vitklöver. För 2-4 årig vall i ett 3 skördesystem. (Vid gynsamma förutsättningar även 4 skördar).


Utsökt
Blandning som innehåller starkt sortmaterial av våra nyare sorter med mycket goda egenskaper såsom hög avkastning, god vinterhärdighet och hög kvalitet. För skörd 3 ggr/år. (Vid gynsamma förutsättningar även 4 ggr/år). Lämplig för 2 skördeår. Passar intensiv mjök- och köttproduktion.

 

Gourmet diagram

 

TryggTrygg symboler
Bra val i kärva lägen! Ger en extremt härdig vall där Hykor 
tillsammans med timotej skapar möjligheter för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år. Passar för intensiv vallodling och skall skördas minst 3 ggr/år för att nå effekt av Hykors goda egenskaper.  

Trygg diagram


BalansBalans symboler
Högavkastande balanserad vallblandning med Hykor och eng. rajgräs, för god smaklighet och en bra start på vallen.  Intensiv blandning som kräver minst 3 skördar/år. Innehåller något lägre baljväxtandel och passar utmärkt där klöver är mer lättetablerad. Passar för mjölkproduktion.


Tixakt
Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. För 2-3 åriga vallar som skördas 3 ggr/år. En blandning med endast rödklöver som baljväxt.


BoreBore symboler
En tålig vallblandning mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Vi rekommenderar Bore till samtliga jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs.

Bore diagram


Pro - Mixa med majs och få ett riktigt bra grovfoder!Pro symboler
2-3 årig vall med lusern som bidrar med bättre torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar sär-skilt bra till dig med stort behov
av extra protein i foderstaten. Lusern utnyttjas bäst på lättare jordar med högt
pH-värde. Lämplig för ensilage i ett 3-skördesystem och passar bra för Öland, Gotland och Götaland.

Pro diagram


PremiaPremia symboler
För dig som vill ha en torktålig, högavkastande vall med högre fodervärden. Fungerar särskilt väl i östra delen av landet under torrare betingeler. Den höga andelen lusern tillsammans med rödklöver borgar för en hög proteinhalt. Basen bland gräsen ligger i den torktåliga rörsvingelhybriden som kombineras med rajsvingeln Achilles och hundäxing. 

Premia diagram

Nytt & Nyttigt om Grovfoder 2016 &2017

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter