Möten och medlemsinformationer

Har du någon fråga som du tycker styrelsen ska ta upp?
Tag då kontakt med Pär-Olof eller någon styrelsemedlem inför nästa styrelsemöte!
Alla frågor och synpunkter är lika viktiga!

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter