Trollenäs Lantmannaförenings styrelse

Nils T Frank

Ordförande

Tel: 0413-127 75

Mob: 0705-51 27 75

Epost »

Ola Bengtsson

V. Ordförande

Tel: 046 737135

Mob: 0739 391405

Epost »

Helena Hägg

Sekreterare

Epost »

Rickard Andersson

Ledamot

Tel: 0413-54 00 21

Mob: 073-987 38 14

Epost »

Mikael Sonander

Ledamot

Epost »

Ulf Bengtsson

Ledamot

Epost »

Kjell-Åke Elovsson

Ordinarie godkänd

Revisor

Lars-Göran Svensson

Ordinarie förtroendevald

Revisor

Pär-Anders Nilsson

Suppleant godkänd

Revisor

Lars-Åke Stjärnfält

Suppleant förtroendevald

Revisor

Nils-Olof Gunnarsson

Valberedningen sammankallande

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter