Konventionellt

 

 

          Vårkorn, malt

         Rosalina

Rosalina är ett mycket tidigt maltkorn. Rosalina har god resistens mot bladfläcksjuka, Mlo-resistens mot mjöldagg och drabbas endast i liten  omfattning av fusarium. Proteinhalten är naturligt låg.

         Quench

Sent maltkorn med hög avkastningspotential och bra stråegenskaper. Har svagt skal och drabbas lättare av fusarium än övriga maltkornssorter.

         Cheers

Maltkorn. Odlas på kontrakt för leverans till Carlsberg. Kontakta din lokala säljare för mer information och odlingsanvisningar.

         Vårkorn, foder

         Anakin 

Ett säkert foderkorn med hög, stabil skörd i hela landet. Sorten har god sjukdomsresistens mot bland annat sköldfläcksjuka. Har Mlo- resistens mot mjöldagg och är resistent mot ras 1 och 2 av havre- cystnematod. Lämplig till vallinsådd.

         Fairytale

Ett mycket högavkastande medelsent foderkorn. Fairytale har ett långt strå som ger mycket halm samtidigt som stråegenskaperna är på topp. Hög  stärkelsehalt. Lämplig till vallinsådd.

         Luhkas

Ett vanligt 2-radskorn med tidighet som de senare norrlands- sorterna. Avkastning i toppklass och extrem tidighet. Sorten är även Mlo-resistent.

    
     Havre

   

         Ivory

Havre med unik kärnkvalitet. Extremt hög tusenkornvikt, lågskalhalt och hög stärkelsehalt gör den till en utmärkt grynsort. God stråstyrka.

NY    Symphony

Hög och stabil skörd under olika förhållanden

         Scorpion

Scorpion är en mycket högavkastande havre med goda grynegenskaper för exportmarknaden såsom hög tusenkornvikt och rymdvikt. Särskilt          högavkastande i södra Sverige.

        
 Vårvete

         Quarna

Ett vårvete med utmärkt kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad.

         Vinjett

 Välbeprövad vårvetesort, främst för södra Sverige.

         Triso

Sorten har under åren visat sin stabilitet och goda kärnkvalitet med sin höga rymdvikt, tusenkornvikt och avkastning framförallt i Mellansverige.

         Trindsäd

         Crackerjack

 Är en grön foderärt med hög proteinhalt.

         Rocket

 En småfröig gul ärt. Tidig mognad, hög höjd vid skörd, mycket stjälkstyv och hög.

         Onyx

En gul foderärt med god stjälkstyrka och bra höjd vid skörd. Mycket hög avkastning.

         Åkerböna

         Alexia

En brokblommig åkerböna med extra hög proteinhalt. Har en mycket hög fröskörd och god stjälkstyrka.

         Gloria

En vitblommig, tanninfri sort med bra skörd och hög proteinhalt. Kortvuxen med medelgod stjälkstyrka.

         Marcel

 Brokblommig åkerböna med toppskörd och god stjälkstyrka. Något sen mognad.

         Majs

         Ampezzo

 Ampezzo är sorten som ger dig mest kilo mjölk per hektar. Hög skörd och god kvalitet. Högst stärkelseskörd. Fiberkvaliteten är på en mycket hög          nivå.

         Vårraps

         Larissa

 Linjesort, snabbetablerad med god ogräskonkurrerande förmåga och hög          råfettskörd. Stresstålig sort.

         Belinda

 En robust och mycket tidig vårrapshybrid. Sorten är kort, har snabb etablering, god stresstolerans och ett bestånd som snabbt sluter sig på          våren.

          

 

 

Krav

 

 

         Vårkorn

         Anakin

 Stabil skörd i hela landet. Sorten har god sjukdomsresistens mot bland annat sköldfläcksjuka. Har Mlo-resistens mot mjöldagg och är resistent mot ras 1 och 2 av havrecystnematod.

         Luhkas

Avkastning i toppklass och extrem tidighet.

         Havre

         Ivory

Extremt hög tusenkornvikt, låg skalhalt och hög stärkelsehalt.

         Vårvete

         Quarna

 Extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Mycket god stråstyrka och tidig mognad.

         Dacke

 Trotjänare i ekologisk odling med hög proteinhalt.

         Åkerböna

         Julia

En ny brokblommig sort som utmärker sig för sin mycket höga fröskörd. Sorten är relativt lång, men med utmärkt stjälkstyrka och mycket hög          proteinhalt.

         Gloria

En vitblommig, tanninfri sort med bra skörd och hög proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka.

         Marcel

Brokblommig åkerböna med toppskörd och god stjälkstyrka.

         Ärter

         Rocket

En småfröig gul ärt. Tidig mognad, hög höjd vid skörd, mycket stjälkstyv och hög avkastning.

         Vårraps

         Larissa

 Obetad linjesort, snabbetablerad med bra ogräskonkurrerande förmåga och hög råfettskörd. Stresstålig.


Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter