Höstråg

Herakles Syntetisk hybrid


Vinterhärdig med jämn och hög avkastning i hela landet. Syntetisk hybrid med goda stråegenskaper. Följ den rekommenderade utsädesmängden för linjesorter i det geografiska området.Scandinavian Seed och Eko

KWS Livado
Hybrid


Ny generation hybridråg = hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil. Pollenplusteknik med ökad pollenproduktion = bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. Kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Högt falltal och goda stråegenskaper.

Scandinavian Seed och Eko

KWS Tayo
Hybrid


En högavkastande stråstyv höstråg med god motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Högst avkastande sort i danska värdeprovning 2017 och 2018. Högst avkastande sort i Sverige 2019. Höstråg med pollenplusteknik för minskade angrepp av mjöldryga.

Scandinavian Seed och Eko

SU Arvid
Hybrid


Ny mycket högavkastande sort i Sverige. SU Arvid är en medellång sort med bra stråstyrka och bra vinterhärdighet. Passar för stressade förhållanden och svagare jordar.

Scandinavian Seed