Höstråg

Uppdaterad 21-05-26

Herakles
Syntetisk hybrid


Vinterhärdig med jämn och hög avkastning i hela landet. Syntetisk hybrid med goda stråegenskaper. Följ den rekommenderade utsädesmängden för linjesorter idet geografiska området.

  • Syntetisk hybrid
  • Säker avkastning i hela landet
  • Hög stråstyrka och proteinhalt

Scandinavian Seed och Eko

KWS Tayo
Hybrid


En stråstyv höstråg med mycket hög avkastning (bäst i officiell provning både år 2019 och 2020) med god motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Har pollenplusteknik för ökad pollenproduktion vilket ger bättre skydd mot mjöldryga.

  • Avkastning i topp
  • Frisk sort
  • Goda stråegenskaper

Scandinavian Seed och Eko

Höstråg – avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Herakles, LmS SU Performer och KWS Livado) = 100. sH=Syntetisk hybrid kH= kortstråig hybrid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Höstråg – odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2016-2020 och 2020 behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Herakles, LmS SU Performer och KWS Livado) = 100. sH = Syntetisk hybrid. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.