Höstråg

Uppdaterad 23-04-17

Herakles
Syntetisk hybrid


Vinterhärdig med jämn och hög avkastning i hela landet. Det är en syntetisk hybrid med goda stråegenskaper och vid sådd rekommenderas att du följer anvisningar om utsädesmängd för linjesorter i ditt geografiska område.

  • Syntetisk hybrid
  • Säker avkastning i hela landet
  • Hög stråstyrka och proteinhalt

Scandinavian Seed och Eko

KWS Tayo
Hybrid


En stråstyv höstråg med mycket hög avkastning och gynnsamma stråegenskaper. Den har en väl avvägd sjukdomsmottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna och ett pålitligt falltal. Innehar PollenPLUS-teknik med ökad pollenproduktion för ett bättre skydd mot mjöldryga. Utmärkt och säker övervintring. För bästa utnyttjande av hybridrågens bestockning och skördepotential rekommenderas sådd i tid på hösten.

  • Höstråg med toppavkastning
  • Frisk sort
  • Goda stråegenskaper

Scandinavian Seed

Odlingsegenskaper år 2018+2022

Sverige 2018-2022 Synt. mätare KWS Tayo (H) Herakles (sH) LmS Serafino
Rymdvikt, g/l 784 -2 +3 -4
Falltal, sek 273,7 -31 -27 +27
Strålängd, cm 121 -7 +5 -5
Stråstyrka, % 82 +3 +2 -1
Mognad, dagar 317 -1 0 0
Sköldfläcksjuka, % 10 0 +2 -1
Mjöldagg, % 10 +4 +14 6
Brunrost, % 7 0 0 -1

Avkastning årsvis, 2018-2022

Område
Sort / kg / haA-BD-ESverige
Syntetisk mätare100 2894849525
KWS Tayo (H)116118118
Herakles (sH)888888
LmS Serafino112112112

Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Herakles, LmS SU Performer och LmS KWS Serafino) = 100. sH=Syntetisk hybrid, kH= kortstråig hybrid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.