Torvströ

Torvströ 300 liter

Ren torv.

Till strö i djurstallar. Fukt och ammoniakbindande.
Lågt PH-värde gör att bakterier inte ger tillväxt i t ex. djurens hovar.
Restprodukten går snabbt att använda som gödselmedel.
En väldigt ekonomisk produkt till ditt bås/stall.

Denna produkt finns i olika utförande på emballage.

Helpall: 15 st