Majs

Energirikt  •  Lågt fiberinnehåll  •  Smakligt

Hel majs (18 kg) och majskross (20 kg) för utfodring till olika djurslag. Majs är ett mycket energirikt spannmålsslag som kan fodras till alla djurslag (ej hel majs till häst). Jämfört med vete och korn innehåller majs mer stärkelse, mindre protein och mer fett. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag. Ibland behövs också extra protein.

Soja till de olika djurslagen

Häst

Majsens stärkelse har en relativt låg tunntarmssmältbarhet vilket gör den mindre lämplig till häst såvida den inte är värmebehandlad.

Fjäderfä

Majs är ett energirikt och mycket använt spannmålsslag till alla typer av fjäderfä. När det fodras till värphöns bidrar majsen till äggulans gula färg.

Får

Fodras normalt sett inte till får, men fungerar. Det som kan begränsa givan i foderstaten kan vara den höga stärkelsenivån. Ungefärliga givor: Högdräktig/Digivande tacka 0,5-1,5 kg. Växande lamm 0,4-0,8 kg. Krossa eller mal majsen innan du fodrar den.

Vilt

Majs är kanske det vanligaste fodermedlet till bland annat vildsvin.

Gris

Smakligt spannmålsslag som kan ges till grisar i alla åldrar. Majs bör krossas eller malas före utfodring.

Nöt

Majs tillför mycket stärkelse, i en form som bryts ner långsamt och ofullständigt i både vommen och tunntarmen. Främst en fördel i foderstater där stärkelsenivån är hög. Bör krossas eller malas före utfodring.