Träpellets, Bränsle & Smörjmedel

 

Vi säljer Svenska Foders träpellets som är av högsta kvallitet enligt svensk klass 1-standard och är tillverkad av svensk träråvara.
Träpelletsen levereras som lösvara eller i 16 kilos säckar. Det är 52 säckar på en pall.

Vi säljer följande bränsle :

Eldningsolja sommar
Goeasy Diesel Bio+
Diesel MK1 – B0 ofärgad
Diesel MK1 – B0 färgad

Kontakta oss för aktuellt bränsle pris. Veckoprislistan går från tisdag- måndag och det är leveransdagens pris som gäller. Betalning 30 dagar efter leverans.

Vi säljer OKQ8s smörjmedel