Vårvete & rågvete

Diskett
Kvarnvete


Diskett visar stabila siffror på hög nivå och har högt falltal. Sorten har bred motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, dock mer mottaglig för fusarium och gulrost.

Ekologisk Sort

Quarna
Specialkvalitet


Vårvete med unik kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Mycket god stråstyrka, tidig mognad och stabilt falltal. En kvalitetshöjare i olika mjölblandningar.

  • Kvarnvete
  • Utmärkt kärnkvalitet
  • Extremt hög proteinhalt

Scandinavian Seed och Eko

Sibelius Kvarnvete


Högavkastande vårvete med en bra motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Bra bakningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen. Kärnkvalitet på topp, hög rymd-vikt, falltal och proteinhalt. Stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd. Mognar medeltidigt.
  • Bra bakningskvalitet
  • Utmärkta kärnegenskaper
  • Frisk
Scandinavian Seed

WPB Skye Kvarnvete


Hög stabil avkastning både obehandlade och behandlade led. Högt falltal, god motståndskraft mot gulrost och mjöl-dagg. Något senare mognad, goda kärnegenskaper och hög tusenkornvikt.
  • Hög avkastningspotential
  • Högt falltal
  • God sjukdomsprofil
Scandinavian Seed

Milewo
Vårrågvete


Milewo har god skörd och hög ogräskonkurrens. Jämn kärnkvalitet och bra tolerans mot lågt pH-värde.

Vårrågvete har snabb utveckling på våren och ett strå som är 10-15 cm längre än vårvete. Dock är vegetationstiden ca en vecka längre men grödan tål också något lägre pH-värden.

Flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort som Milewo avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete.

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW Diskett, Quarna och WPB Skye) = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Källa : Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2015-2019. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare ( SW Diskett, Quarna och WPB Skye) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ekologiskt – Avkastning, årsvis

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019 medel, rel.tal jämfört med SW Diskett = 100. Område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.