Foderkorn

Ellinor Foderkorn


Ett medeltidigt högavkastande korn med maltkornskvalitet. Låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka.
 • Frisk med hög avkastning
 • Långt strå
 • Maltkornskvalitet
Scandinavian Seed och Eko

Flair
Foderkorn


God rymdvikt, kortare strå och låg tendens till strå- och axbrytning. Medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Godkänd i Danish Preferred som malt.

 • Hög avkastning
 • Kort strå
 • Mlo- & nematodresistent

Scandinavian Seed

Severi Tidigt foderkorn


Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning i jämförelse med Aukusti.
 • Högavkastande 6-rads korn
 • Stråstyv & Tidig mognad
 • God sjukdomsprofil
Scandinavian Seed och Eko

Aukusti Tidigt foderkorn


God avkastning i kombination med tidig mognad. Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter.
 • Mycket tidigt 6-rads korn
 • Hög avkastning
 • Långt strå
Scandinavian Seed och Eko

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina, SW Dragoon) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina och SW Dragoon) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Tidigt foderkorn – Sverige

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2015-2019 tidigt vårkorn, behandlat. Område G. Syntetisk mätare (SW Kannas, SW Anneli och Severi) = 100. Stråbrytning: 100-0%, 100% = allt brutet. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar, obehandlat.

Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2015-2019 Tidigt korn Sverige, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW Kannas, SW Anneli och Severi) = 100. Syntetisk mätare saknas 2015. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Tidigt foderkorn – Norrland

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2014-2018 Norrland.
I medelvärde. Rel tal. jämfört med mätaren SW Judit.

Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2014-2018 flerårsmedeltal och år 2019. I medelvärde. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ekologiskt foderkorn

Odlingsegenskaper

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019 medel. Mätare = SW Cresendo. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019 medel, rel.tal jämfört med mätare SW Cresendo = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.