Foderkorn

Annika
Foderkorn


Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå och tidigare mognad. Kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

 • Hög avkastning
 • Tidig mognad
 • Hög stärkelsehalt

Scandinavian Seed

Ellinor
Foderkorn


Ett medeltidigt högavkastande korn med maltkornskvalitet. Låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka

 • Frisk med hög avkastning
 • Långt strå
 • Maltkornskvalitet

Scandinavian Seed och Eko

Severi
Tidigt foderkorn


Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning i jämförelse med Aukusti.

 • Högavkastande 6-rads korn
 • Stråstyv och tidig mognad
 • God sjukdomsprofil

Scandinavian Seed och Eko

Aukusti
Tidigt foderkorn


God avkastning i kombination med tidig mognad. Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter.

 • Mycket tidigt 6-rads korn
 • Hög avkastning
 • Långt strå

Scandinavian Seed och Eko

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

Synt. mätareAnnikaEllinor
Protein, % av ts11,3-0,4+0,1
Rymdvikt, g/l691+5
Tusenkornvikt, g55-1,1-1
Stärkelse, i ts62+0,3
Strålängd, cm66+3
Stråstyrka, %88-2-3
Stråbrytning, %22+10+1
Axbrytning, %27+1
Mognad, dagar113-1+1
Kornrost, %9+1-2
Bladfläcksjuka, %6+4-1
Ramularia/Bladfläcksjuka,%6-1-1
Mjöldagg, %10

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis

OmrådeA-B D-F Sverige
Sort / kg / ha201620172018201920202016-2020201620172018201920202016-20202016-2020
Synt. mätare8553939945098559837478778530926062458833877983458048
Annika102111103101104104106107100104104
Ellinor101101102102102103100100100102102*

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Tidigt Foderkorn
Odlingsegenskaper/Sverige

2016-2020Synt. mätareSeveriAukusti
Protein, % av ts13,2-1,4-0,4
Rymdvikt, g/l627-13-22
Tusenkornvikt, g49,2-4,1-4,9
Stärkelse, i ts58,2+0,9+0,2
Strålängd, cm78+/-0+1
Stråstyrka, %83+/-0-10
Stråbrytning, %15+20+10
Mognad, dagar102+/-0-1
Bladfläcksjuka,%11-1+12
Mjöldagg, %7-2+42

Källa: Officiella försök 2016-2020 tidigt vårkorn. Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi). Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka:100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Tidigt Foderkorn
Avkastning, årsvis/Sverige

Sort / kg / ha201620172018201920202016-2020
Synt. mätare578057084076588366525552
Severi (6r)10310590*104113103
Aukusti (6r) 83*93

Källa: Officiella försök 2016-2020 tidigt vårkorn, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Tidigt Foderkorn
Odlingsegenskaper/Norrland

2015-2019LmS JuditSeveriAukusti
Protein, % av ts11,7-1,3-0,6
Tusenkornvikt, g39,7+1,0+2,0
Stärkelse, i ts60,2+1,0+0,1
Strålängd, cm75+2+6
Stråstyrka, %81+9-1
Stråbrytning, %29-20-4
Axbrytning, %19-10+37
Mognad, dagar96+6+1
Bladfläcksjuka,%18-11-10

Källa: Officiella försök 2015-2019 Norrland i medelvärde.
Rel tal. jämfört med mätaren LmS Judit.

Tidigt Foderkorn
Avkastning, årsvis/Norrland

Sort / kg / ha201520162017201820192015-2019
LmS Judit (6r) 552054106170394057705350
Severi (6r)104112*115106109109*
Aukusti (6r)87102105929896

Källa: Officiella försök 2015-2019 flerårsmedeltal i medelvärde. OBS! 2018 skördades endast Y-län. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ekologisk Foderkorn
Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

LmS CresendoEllinorKWS IrinaSeveri (6r)
Protein, % av ts11-0,1+/-0+0,1
Rymdvikt, g/l694+4,0+17-5,0
Tusenkornvikt, g53,8-0,8-0,5-10,2
Stärkelse, av ts62,2+0,2-0,3-1,8
Strålängd, cm66-4-11-9
Stråstyrka, %94+3+5+2
Stråbrytning, %6-1-5+27
Ogräs, vikt g/m2101,2+47,9+17,9+18,0
Ogräs, 5 marktäckning7+/-0+1+1
Mognad, dagar109-1-1-8
Kornrost, %0+/-0+1+3
Bladfläcksjuka, %4+1+/-0+1

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020 medel. Mätare = LmS Cresendo. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Ekologisk Foderkorn
Avkastning, årsvis

Sverige
Sort / kg / ha

201620172018201920202016-2020
LmS Cresendo486158142106586447304655
Ellinor94101107101
KWS Irina102103101104101
Severi (6)8667*75*83*78*

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020 medel, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100, område Sverige.
* = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.