GräsvallarKonventionella vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Götaland & södra Svealand

Diet – Nyhet 2021

Diet passar bra till både slåtter och bete för hästar med lägre näringsbehov.

45% Timotej 30% Ängssvingel
15% Rödsvingel 10% Ängsgröe

Hipp Hopp

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

60% Timotej 40% Ängssvingel

Rapp

Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer för en hög skörd, för bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

50% Timotej 35% Ängssvingel
15% Engelskt Rajgräs

Norra Svealand & Norrland

Kaliber

Kaliber passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng.
Framförallt lämplig till häst och får.

60% Timotej 40% Ängssvingel