Intensiva blandningar EkoEkologiska vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

GEV = Godkänd ekologisk vallblandning

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma p g a frötillgång.

Götaland & södra Svealand

GEV Action

En vallblandning med vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel. Hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör denna traditionella blandning mer intensiv men kräver en snabbare rotation och hög skördeintensitet.

45% Timotej, Rhonia, Lischka 10% Rödklöver, Taifun, Rozeta
20% Engelskt Rajgräs, Kentaur 5% Vitklöver
20% Ängssvingel, Preval, Pranzia, Lipoche

GEV Kvalitet

GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor.

Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

50% Timotej, Rhonia, Lischka 10% Rödklöver, Taifun, Rozeta
20% Rörsvingel, Karolina 5% Vitklöver, Jura
15% Engelskt Rajgräs, Kentaur

GEV Framgång

GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster.

Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

40% Timotej, Rhonia, Lischka 10% Rödklöver, Taifun, Rozeta
20% Rörsvingel, Karolina 5% Vitklöver, Jura
10% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 15% Blålusern, Radius, Creno

GEV Kraft

GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skördetiming. Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger en robust och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

40% Timotej, Rhonia, Lischka 10% Rödklöver, Taifun, Rozeta
20% Rörsvingelhybrid, Hykor 5% Vitklöver, Jura
10% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 15% Blålusern, Radius, Creno

GEV Säker

GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden. Den stora andelen av både rörsvingelhybriden Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

55% Timotej, Rhonia, Lischka 15% Rödklöver, Taifun, Rozeta
25% Rörsvingelhybrid, Hykor 5% Vitklöver, Jura

Norra Svealand & Norrland

GEV Uthållig

GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning. Den har en god återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

60% Timotej, Rhonia, Grindstad 15% Rödklöver, Ilte, Yngve, Selma
10% Ängssvingel, Preval, Norild 5% Vitklöver, Jura Bombus
10% Rörsvingel, Karolina