BetesblandningarKonventionella vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Götaland & södra Svealand

Sisu Bete

Sisu Bete är en flerårig betesblandning som ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas för slåtter vid 1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får. Ger en tät betesvall.

20% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 10% Ängsröe, Balin
30% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia 10% Vitklöver, Jura
10% Rödsvingel, Reverent 20% Timotej, Rhonia, Lischka

Skritt Bete

Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och mattbildanade.

25% Timotej, Rhonia, Lischka 15% Rödsvingel, Reverent
20% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 15% Ängsröe, Balin
25% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia

Norra Svealand & Norrland

Norrsken

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall.
Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

40% Timotej, Rhonia, Grindstad 10% Ängsröe, Balin
40% Ängssvingel, Preval 10% Vitklöver, Jura