BetesblandningarKonventionella vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Götaland & södra Svealand

Sisu Bete

Sisu Bete är en flerårig betesblandning som ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas för slåtter vid 1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får. Ger en tät betesvall.

20% Engelskt Rajgräs 10% Ängsröe
30% Ängssvingel 10% Vitklöver
10% Rödsvingel 20% Timotej

Skritt Bete

Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och mattbildanade.

25% Timotej 15% Rödsvingel
20% Engelskt Rajgräs 40% Ängsröe
25% Ängssvingel

Norra Svealand & Norrland

Norrsken

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall.
Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

40% Timotej 10% Ängsröe
40% Ängssvingel 10% Vitklöver