Grönfoderblandningar

Grönfoderblandningar finns av olika slag. Det traditionella är blandningar med ärter tillsammans med antingen havre eller korn. Dessa blandningar fungerar framför allt på lätta upp till medelstyva jordar. Optimal skördetidpunkt för strå-/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Normal utsädesmängd är 225-250 kg/ha för ärt/havre och ärt/korn och 250-275 kg/ha åkerböna/vårvete. De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd.

Ärt/Havre
51/49


Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Ekologisk Sort

Ärt/Korn
51/49


Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

Ekologisk Sort

Korn/Havre
50/50


För ekologisk odling som ökar odlingssäkerheten jämfört med att odla enbart en gröda

Ekologisk Sort