Vårraps

Vårrapsodlingen är utsatt för ett stålbad i avsaknad av bra betning och insektskontroll. Medan det arbetas på nya lösningar i frågan har vi lärt oss en hel del om att öka odlingssäkerheten i vårrapsodlingen. Vårrapsen har trots allt visat sig kunna fungera med hjälp av rätt odlingsförutsättningar. Vårrapsen som gavs förutsättningar att växa ifrån tidiga angrepp, klarade sig bra. Därefter fick man vara beredd med sprutan.

De hybridsorter vi nu marknadsför kännetecknas av en snabb tillväxt efter etablering och är därför det givna sortvalet. Vi tror på en fortsatt odling, inte minst i de områden där det inte finns tid att etablera höstraps.

Cultus CL Vårraps


En Clearfield® med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Oljeskörd strax under vårrapshybrider. Något senare mognad och god stjälkstyrka.
  • Med Clearfield®, Tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox
  • God oljehalt och stjälkstyrka
  • Något senare mognad
Scandinavian Seed

Lumen Vårraps


Hög råfettskörd och tidig mognad ger förutsättningar för tidig skörd och fin etablering för efterföljande gröda. Snabb och tidig bladtillväxt bidrar till överlevnad mot potentiella angrepp av jordloppan. Medellång med utmärkta stjälkegenskaper.
  • Hög oljeskörd
  • Tidig mognad
  • Snabb vårutveckling
Scandinavian Seed

Vårrybs Juliet Vårraps


Odling av vårrybs är mest intressant på nordliga lokaler. För bäst resultat krävs sådd i varm jord med lagom mycket fukt och ett sådjup på 0,5-1 cm. Sådjupet gynnar en snabb etablering och du får en stor konkurrens mot ogräs och minskar risken för insektsskador. Vårrybsens avkastning ligger något under vårraps men vårrybsen anses vara härdigare och ett säkrare val på utsatta lokaler.
  • Hög oljehalt
  • Låg tusenkornvikt
  • Tidig mognad
Scandinavian Seed

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2015-2019, Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare SW Majong. Källa: Officiella försök 2015-2019 CL-sorter.

Råfettskörd, årsvis

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare SW Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Källa: Officiella försök 2015-2019, separat försöksserie med enbart Clearfield® sorterna. Rel.tal jämfört med mätare SW Solar = 100.