Höstraps

Uppdaterad 23-04-17

DK Sephor NYHET!

Hybrid


DK Sephor är en semidvärghybrid med kompakt och långsamt växtsätt på hösten. Sorten har kort stjälk med utmärkt stråstyrka. Tillväxten kommer igång sent på våren med en relativt snabb utveckling och går in i blomning medeltidigt med en normaltidig skördemognad

• Kompakt långsam hösttillväxt
• Utmärkt vinterhärdighet
• Phoma och drösningsresistens

Scandinavian Seed

DK Explicit

Hybrid


Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden. Rekommenderas för Svealand, södra och mellersta Sverige.

• Hög råfettskörd
• Lång stjälk
• Odlingssäker

Scandinavian Seed

Crocodile
Hybrid


En klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga” hybrider. Har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet.En kraftig och snabb hösttillväxt som gynnas vid sen sådd och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka. Klumprotresistenta sorter skall endast användas på fält med konstaterad smitta, för att bevara klumprotsgenetiken. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med kraftig, snabb hösttillväxt
 • Bra vinterhärdighet
 • Klumprotresistent

Scandinavian Seed

DK Exsteel Högst skörd!
Hybrid


Stabil sort som levererar riktiga toppskördar. Har en god vinterhärdighet och oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med toppskörd
 • Hög oljehalt
 • Senare mognad

Scandinavian Seed

DK Expose Nyhet!


Stabil sort som levererar riktiga toppskördar. Har en god vinterhärdighet och oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med toppskörd
 • Hög oljehalt
 • Senare mognad

Scandinavian Seed

MercedesHybrid


Höstraps Mercedes är en hybrid med hög råfetthalt och en jämn råfettskörd som innehar en robust genetik för tuffa vinterförhållanden. Med sin starka höstutveckling fungerar sorten för normal till sen sådd. Den har en god vinterhärdighet och dess sena återväxt på våren minskar risken för frostskador. Sorten har en medellång stjälk, god stjälkstyrka och är en frisk sort med motståndskraft mot bomulls- och kransmögel.

 • Med jämn och hög råfettskörd
 • Hög råfetthalt
 • God stjälkstyrka

Scandinavian Seed

V367OL
HOLL Raps


Högpresterande HOLL-sort med speciell fettsyrasammansättning vars olja används inom livsmedelsindustrin. Sorten har lugn och kompakt tillväxt på hösten, är drösfast, har hög avkastning och mycket hög oljehalt. Sorten odlas som kontrakts-odling till Svenska Foder med merbetalning.

Parcours
Hybrid


En robust hybrid som klarar kraftiga vinterpåfrestningar. Dess långsamma tillväxt på hösten minimerar risken för utvintringsskador. Vidare har sorten en medeltidig blomning och mognad samt en god phomaresistens. Tidig till medel såtidpunkt rekommenderas och sorten lämpar sig för odling i Mellansverige och Svealand.

 • Vinterhärdig
 • Stjälkstyv
 • Hög råfettskörd

Scandinavian Seed

Odlingsegenskaper år 2018-2022

Sverige 2018-2022 Oljehalt, % av ts Vinter- härdighet, % Stjälk- längd, cm Stjälk- styrka, % Mognad, dagar Blomningstid, dagar
Sortblandning 49,8 87 135 86 343 263
Django (L) -0,1 -12 -12 +3 0 +1
DK Explicit (H) +0,5 +2 +5 -2 -2 +1
DK Exsteel (H) +0,1 -10 +5 0 +1 +1
Mercedes (H) +0,2 +3 -4 -1 -1 +1
Parcours (H) +0,2 +4 +3 +1 +1 +1
V367OL (HOLL) +0,7 -5 -11 -2 +2 -2
LmS DK Expansion (H) -0,2 +5 +2 -5 -1 +1
LmS Atora (H) +0,2 +3 +3 0 +1 0

Källa: Officiella försök, behandlat 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.

Avkastning, råfettskörd år 2018-2022

Område Södra Mellersta
Sort kg / ha A+B D-E Sverige
Sortblandning 2193 2249 2214
Django (L) 91* 90* 91*
DK Explicit (H) 105 106 105*
DK Exsteel (H) 112* 104 108*
Mercedes (H) 93* 98 95*
Parcours (H) 104 102 103
V367OL (HOLL) 101 99 100
LmS DK Expansion (H) 104 102 103
LmS Atora (H) 101 101 101

Källa: Officiella försök, behandlat 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.

Avkastning/Odlingsegenskaper Svealand Område F, år 2018-2022

Sort/kg/haOljeskörd
Område F
2018-2022
Sverige
2022
Oljehalt,
% av ts
Stjälklängd,
cm
Mognad,
dagar
Sortblandning2060206048,5120362
DK Explicit (H)106106+0,4+6-1
Mercedes (H))109109+0,8+2-3
LmS Atora (H)9999+0,3+2
+1
Parcours (H)*125125+1,20-5

Källa: Officiella försök, behandlat 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.

Avkastning/Odlingsegenskaper Svealand Område F, år 2018-202

Källa: Officiella försök, behandlat 2022, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.


Sort/kg/ha Oljeskörd Område F 2022 Oljehalt, % av ts Stjälklängd, cm Mognad, dagar
Sortblandning 1622 46,7 113 171
DK Sephor 119 -0,3 -5 -2