Höstraps

Alasco
Hybrid Klumprotresistent


Höstrapshybriden som kombinerar resistens mot klumprot, drösning och Phoma. Alasco har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet och stjälkstyrka. Dessutom en kraftig hösttillväxt vilket ger goda förutsättningar för sen sådd.

Scandinavian Seed

Dariot
Hybrid


Normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar Phoma- och drösningsresistens.

Scandinavian Seed

Django
Linje


En kortvuxen höstrapssort med god avkastning, bra stjälkstyrka och goda stjälkegenskaper. Linjesorten Django har snabb tillväxt på hösten, bra motståndskraft mot sjukdomar och medelsen mognad.

Scandinavian Seed och Eko

DK Exception
Hybrid


Vinnare av rapsmästaren 2016. Hög avkastningspotential,
kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens
kompakta och lugna växtsätt gör DK Exception lämplig för
normal till tidig sådd. Innehar Phoma- och drösningsresistens.

Scandinavian Seed och Eko

DK Explicit
Hybrid


Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

Scandinavian Seed och Eko

DK Platinum
Hybrid


DK Platinum är en robust klumprotresistent sort men en medelkraftig hösttillväxt som gör den lämplig för normal till sen sådd i klumprotsinfekterade fält. DK Platinum innehar Phoma och drösningsresisten med hög oljehalt och stabil avkastning.

Scandinavian Seed

DK Servernyi
Dvärghybrid


Dvärghybrid med långsam tillväxttakt på hösten och mycket god vinterhärdighet. Kan sås tidigt, håller tillväxtpunkt nära marken. Drösning- & Phomaresistens. Passar tidig sådd i nordliga förhållande.

Scandinavian Seed och Eko

PR44D06
Dvärghybrid


Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt huvudalternativ vid tidig sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.

Scandinavian Seed

SY Iowa
Hybrid


En vinterhärdig höstraps med medelsnabb utveckling på hösten. Högt oljeinnehåll och hög fröskörd. Kortvuxen sort med god stjälkstyrka. Tidig till medel i blomning och passar utmärkt i odling även på mindre gynsamma lokaler. God drösfasthet och Phomaresistens.

Scandinavian Seed

Arrivée Höstrybs
Linje


Odlas med fördel längre norrut p g a sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Snabb tillväxt på hösten gör grödan väl lämpad för sen sådd. Blommar tidigt = mindre angrepp av rapsbaggar. Dråsfast och snabbt växtsätt. Konkurrerar bra mot ogräs, ett starkt alternativ i ekologisk odling.

Passar för odling där vårrapsarealen minskat eller förutsättningarna för höstraps inte är optimala.

Scandinavian Seed