Höstraps

Uppdaterad 22-04-21

Arrivée Höstrybs Linje


Odlas med fördel längre norrut tack vare sin god övervint-ringsförmåga och låg tillväxtpunkt. En snabb tillväxt på hösten gör grödan väl lämpad för sen sådd. Blommar tidigt = mindre angrepp av rapsbaggar. Drösfast och snabbt växtsätt. Konkurrerar bra mot ogräs, ett starkt alternativ i ekologisk odling. Passar där vårrapsarealen minskat eller förutsättningarna för höstraps inte är optimala.

 • Höstrybs med tidig mognad
 • Lämplig vid sen sådd
 • Drösfast

Scandinavian Seed

Azurite Höstraps NYHET!

Hybrid


Höstraps Azurite en nyhet till säsongen år 2022. Det är en hybrid med lång stjälk, hög skörd och snabb tillväxt på hösten. Rekommenderas för odling i södra och mellersta Sverige.

 • Hög skörd
 • Snabb tillväxt på hösten
 • Lång stjälk

Scandinavian Seed

Crocodile
Hybrid


En klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga” hybrider. Har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet.En kraftig och snabb hösttillväxt som gynnas vid sen sådd och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka. Klumprotresistenta sorter skall endast användas på fält med konstaterad smitta, för att bevara klumprotsgenetiken. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med kraftig, snabb hösttillväxt
 • Bra vinterhärdighet
 • Klumprotresistent

Scandinavian Seed

Django
Linje


En kortvuxen linjesort med god avkastning,
bra stjälkstyrka och goda stjälkegenskaper. Djangoplantan har en snabb tillväxt på hösten och en bra motståndskraft mot sjukdomar den har dessutom en medelsen mognad. Rekommenderas för södra Sverige.

 • Höstraps linjesort
 • Kortvuxen med god själkstyrka
 • Tidig mognad

Scandinavian Seed och Eko

DK Explicit
Hybrid


Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden. Rekommenderas för Svealand, södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med hög råfettskörd
 • Lång stjälk
 • Odlingssäker

Scandinavian Seed och Eko

DK Exsteel Högst skörd!
Hybrid


Stabil sort som levererar riktiga toppskördar. Har en god vinterhärdighet och oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med toppskörd
 • Hög oljehalt
 • Senare mognad

Scandinavian Seed

Dynamic NYHET!
Hybrid


Höstraps Dynamic en nyhet till säsongen år 2022. Det är en hybrid med hög oljehalt och hög avkastning i södra Sverige som ersätter trotjänaren Dariot. Dynamic har en kortare stjälk med god stråstyrka och lämpar sig bäst för odling i södra Sverige.

 • Hög avkastning i södra Sverige
 • Hög oljehalt
 • Kortare stjälk med god stråstyrka

Scandinavian Seed

MercedesHybrid


Höstraps Mercedes är en hybrid med hög råfetthalt och en jämn råfettskörd som innehar en robust genetik för tuffa vinterförhållanden. Med sin starka höstutveckling fungerar sorten för normal till sen sådd. Den har en god vinterhärdighet och dess sena återväxt på våren minskar risken för frostskador. Sorten har en medellång stjälk, god stjälkstyrka och är en frisk sort med motståndskraft mot bomulls- och kransmögel.

 • Med jämn och hög råfettskörd
 • Hög råfetthalt
 • God stjälkstyrka

Scandinavian Seed

PX131
Dvärghybrid


En nyhet till säsongen år 2022. Det är en dvärghybrid med god vinterhärdighet, kortare stjälk, hög oljehalt och senare mognad. Sorten rekommenderas för södra, mellersta Sverige och Svealand.

 • Med hög oljehalt
 • Senare mognad
 • Kort stjälk och god vinterhärdighet

Scandinavian Seed

Parcours
Hybrid


En robust hybrid som klarar kraftiga vinterpåfrestningar. Dess långsamma tillväxt på hösten minimerar risken för utvintringsskador. Vidare har sorten en medeltidig blomning och mognad samt en god phomaresistens. Tidig till medel såtidpunkt rekommenderas och sorten lämpar sig för odling i Mellansverige och Svealand.

 • Vinterhärdig
 • Stjälkstyv
 • Hög råfettskörd

Scandinavian Seed

V367OL
HOLL Raps


Högpresterande HOLL-sort med speciell fettsyrasammansättning vars olja används inom livsmedelsindustrin. Sorten har lugn och kompakt tillväxt på hösten, är drösfast, har hög avkastning och mycket hög oljehalt. Sorten odlas som kontrakts-odling till Svenska Foder med merbetalning.

Odlingsegenskaper år 2017-2021

Sverige

2017-2021

Oljehalt,
% av ts
Vinter-
härdighet, %
Stjälk-
längd, cm
Stjälk-
styrka, %
Mognad,
dagar
Blomningstid,
dagar
Sortblandning49,89213983344264
Azurite (H) Nyhet!+0,2-8+9+1+1+1
Django (L)-0,2-7-14+5+1+2
DK Explicit (H)+0,3+/-0+5-10-1+1
Dynamic (H) Nyhet!+1,2-10-2+2+1+/-0
DK Exsteel (H)+0,1-10+5+2+2+2
Mercedes (H)+0,3+3-4+/-0-1+1
Parcours (H)+0,2+4+4+2+1+1
PX131 (dH) Nyhet!+0,9+4-19+4+2+/-0
V367OL (HOLL)
LmS DK Expansion (H)-0,1-1-9+1+2+1
LmS Atora (H)+0,1+/-0+1+2+1+1

Källa: Officiella försök, behandlat 2017-2021, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.

Avkastning, råfettskörd år 2017-2021

Område Södra Mellersta
Sort kg / ha A+B D-E Sverige
Sortblandning 2095 2275 2195
Azurite (H) Nyhet! 109* 107* 107*
Django (L) 93* 93* 94*
DK Explicit (H) 106* 106* 106*
Dynamic (H) Nyhet! 112* 102 107*
DK Exsteel (H) 112* 108* 110*
Mercedes (H) 95* 100 96
Parcours (H) 106 102 104
PX131 (dH) Nyhet! 97 101 99
V367OL (HOLL)
LmS DK Expansion (H) 102 102 102
LmS Atora (H) 102 102 102

Källa: Officiella försök, behandlat 2017-2021, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.

Avkastning/Odlingsegenskaper Svealand Område F, år 2017-2021

Sort/kg/haOljeskörd
Område F
2017-2021
Sverige
2017-2021
Oljehalt,
% av ts
Stjälklängd,
cm
Mognad,
dagar
Sortblandning2134226049,1119362
PX131 (dH) Nyhet!108
DK Explicit (H)10494+0,3+5-2
LmS Atora (H)104100+0,6+3+/-0
LmS Atora (H)9697+0,2+4-4

Källa: Officiella försök, behandlat 2017-2021, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.