Styrelsen Trollenäs Lokalförening

 

Nils T Frank
Ordförande
070-551 27 75
nils.frank@remmarlov.se

Ola Bengtsson
V. Ordförande
073-9381405
ol_bengtsson@yahoo.se

Helena Hägg
Sekreterare
010-2309866
Helena.hagg@svenskafoder.se

Rickard Andersson
Ledamot
073-987 38 14
andersson.rick73@gmail.com

Ulf Bengtsson
Ledamot
070-5141330
dosjoholm@gmail.com

Sofie Sonesson

Sofie Sonesson
Ledamot
070-6545103
sofie@sonessonbialitt.se