Styrelsen Trollenäs Lantmannaaffär AB

Carsten Klausen Svf
Ordförande
010-1302969
carsten.klausen@svenskafoder.se

Olof Larsson

Olof Larsson
VD
0413-403962
olof@trollenas.se

Nils T Frank
V. Ordförande
070-5512775
nils.frank@remmarlov.se

Ingemar Gullberg SvF
Ledamot
010-1302985
ingemar.gullberg@svenskafoder.se

 

Rickard Andersson
Ledamot
073-9873814
andersson.rick73@gmail.com

Ola Bengtsson
Ledamot
073-9381405
ol_bengtsson@yahoo.se

Robert Tånemo SvF
Adjungerande
010-1302990
robert.tanemo@svenskafoder.se

 

Ulf Bengtsson
Adjungerande
070-5141330
dosjoholm@gmail.com