Höstkorn

Uppdaterad 21-05-26

Frigg
2-rads höstkorn


2-rads foderkorn med hög skörd, god kärnkvalitet och god vinterhärdighet. Mycket frisk sort med låga angrepp av kornrost.

 • Hög stabil avkastning
 • Något tidigare mognad
 • God motståndskraft mot sjukdomar

Scandinavian Seed

Toreroo
6-rads hybridhöstkorn


Högavkastande 6-rads hybrid med tidig mognad. God övervintringsförmåga och bra motståndskraft mot sjukdomar. Längre sort med liten tendens till strå- och axbrytning.

 • Frisk hybridsort
 • Hög avkastning
 • Tidig mognad

Scandinavian Seed

KWS Astarie
6-rads höstkorn


Vinterhärdig 6-rads linjesort som utmanar hybridkornen i avkastning. Hög strå- och kärnkvalitet. Längre sort med medel mognad och en god samt säker halmtillgång. Passar utmärkt som foder.

 • Stråstyv
 • Hög avkastning
 • Frisk

Scandinavian Seed och Eko

Verity
6-rads höstkorn


Hög avkastning och mycket goda kärnegenskaper, hög rymd- och tusenkornvikt. Medelsen mognad. Långt strå, mycket god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

 • Hög och jämn avkastning
 • Hög rymd- och tusenkornvikt
 • Långt strå med god stråstyrka

Scandinavian Seed

Höstkorn – avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2016-2020, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Frigg, LmS Mercurioo och Verity) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Höstkorn – odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2016-2020. Behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Frigg, LmS Mercurioo och Verity) = 100, område A-F = Sverige. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Stråbrytning 100-0%, 0% = bäst. Sjukdomar obehandlat.