Oljelin

Lin är en tacksam gröda med låga omkostnader som passar bra i växtföljden. Lin är en lite mer anspråkslös gröda men vi får se upp med insekterna även här.

Taurus Oljelin


Linsort med höga och jämna resultat varje år. Medeltidig med hög fröskörd och god stjälkstyrka. De starka odlingsegenskaperna gör att Taurus överensstämmer väl till våra svenska krav på hur en stabil linsort skall fungera.
  • Övertygande hög råfetthalt
  • Säkra odlingsegenskaper.
  • Höga och jämna resultat varje år.
Scandinavian Seed

Odlingsegenskaper

Sverige 2015-2019TaurusLmS Serenade
Råfett, % av ts46,6-0,5
Stjälklängd, cm56-4
Stjälkstyrka, %94-2
Mognad, dagar127+1

Källa: Officiella försök 2015-2019. Jämfört med mätare Taurus.

Råfettskörd

Sort / kg / ha201520162017201820192015-2019
Taurus, kg/ha15601360121070015301310
LmS Serenade110*10110210698102

Källa: Officiella försök 2015-2019. Rel.tal jämfört med mätare Taurus=100.

Odlingstips för Oljelin

Såbädd

Lin trivs i väl höstplöjda fält och ska sås relativt grunt i fin jord med god markfukta. Är det i någon gröda som en extra tur med harven kan löna sig så är det i linet.

Utsädesmängd

Satsa på 65-75 kg utsäde per hektar. Desto högre avkastningspotential jorden har desto högre utsädesmängd.

Gödsling

Lin är en anspråkslös gröda och behovet av P och K är inte jättehögt. Vi rekommenderar 70 kg N i samband med sådd i form av en NPKS-produkt, t.ex. Balans 26-3-4-4.

Ogräs

Ogräsbehandlingen skall ske när linet är 5-8 cm högt. Använd trippeln med 0,8 tablett Ally 50 T, 15 gram Gratil och 0,2 liter Örtex MCPA per hektar.

Jordloppor

Se upp för jordloppor i odlingen. Vid angrepp kan pyretroidbehandling vara på sin plats.

Avdödning

Lin kan avdödas med godkänd glyfosatprodukt vilket förenklar skörden. Avdödningen gör att halmen lättare går igenom tröskan och samtidigt får man god effekt på kvickrot. Om du väljer att behandla, gör det när det börjar skramla i frökapslarna.