Havre

Delfin Gryn/Export


Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå och kärnegenskaper. Delfin betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl både till foder och kvarn. Rymd- och tusenkornvikten är hög och i kombination med ett strå av yttersta kvalité blir Delfin ett mycket attraktivt alternativ för den Svenske havreodlaren. Mognaden är medeltidig och fodervärdet högt genom en råfetts- och proteinhalt kring medel. Delfin innehar även en god motståndskraft mot mjöldagg.
  • Hög avkastning
  • Gul havre
  • Goda stråegenskaper
Scandinavian Seed och Eko

Symphony Gryn/Export


Havresorten till foder och industri med hög och stabil skörd under olika förhållande. Dessutom en hög kärnkvalitet med goda stråegenskaper och stråstyrka. Besitter även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga samt har en god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.
  • Foder och industrihavre
  • Hög kärnkvalitet
  • Goda stråegenskaper
Scandinavian Seed och Eko

Galant
Gryn/Export


Galant är en grynhavre med medel avkastning och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.

Ekologisk Sort

Niklas Foder


Med medel avkastning och bra grynkvalitet. Tidigt foderhavre för Norrland. Niklas har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.
  • Tidig mognad och hög avkastning
  • Utmärkt kärnkvalitet
  • Hög tusenkornvikt
Scandinavian Seed och Eko

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med Syntetisk mätare (SW Galant, Symphony, SW Nike och SW Belinda) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök, behandlat 2015-2019. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (SW Galant, Symphony, SW Nike och SW Belinda) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper – Ekologiskt

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare SW Belinda. Sjukdom obehandlat.

Avkastning – Ekologiskt

Källa: EKO-officiella försök 2019 och 2018 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Belinda = 100, område D-F = Sverige. * = Signifikant skörde-resultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Avkastning, årsvis – Ekologiskt

Källa: EKO-officiella försök, 2015-2019. Rel.tal jämfört med SW Belinda = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.