Proteingrödor

Brokblommiga sorter är som regel fördelaktigast att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid odling till försäljning välj vitblommig sort.

Åkerbönor

Stella
Brokblommig


Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Ekologisk Sort

Tiffany
Brokblommig


Brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper.

Scandinavian Seed och Eko

Fernando
Vitblommig


Fernando är en vitblommig åkerböna med stabila skördar, senare mognad och en högre proteinhalt. Sorten har en längre stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vid skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur med sitt låga tannininnehåll.

  • Vitblommig åkerböna
  • Hög proteinhalt
  • Goda stjälkegenskaper

Scandinavian Seed och Eko

Utsädesmängd proteingrödor

En unit ärt eller åkerböna motsvarar 50 000 grobara frön. Utsädesmängden i kg/ha är: säckvikt/antalet unit/säck x antalet unit/ha.

Rekommenderad utsädesmängd:

  • Åkerböna: 50-60 grobara frön/m2 (10-12 unit/ha)
  • Ärt Sydsverige: 80-100 grobara frön (16-20 unit/ha)
  • Ärt Mellansverige: 90-100 grobara frön (18-20 unit/ha)

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

Synt. mätareStellaFernandoTiffany
Protein, % av ts30,3-0,3+1,2+/-0
Tusenkornvikt, g489,1+52-8+22,9
Planthöjd (bestånd), cm81+6+2+7
Stjälklängd, cm83,9+5+1,7+5
Stjälkstyrka, %92+4+2+2
Mognad, dagar142-10+/-0
Chokladfläcksjuka7+1-2-1

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Område A A-B D-F Sverige
Sort / kg / ha 2020 2016-2020 2018 2019 2020 2016-2020
Synt. mätare 6445 5916 1067 4764 5224 4385
Stella 113 109 128 109 115 111
Fernando 96 109 94 97 96
Tiffany 109* 109 108 107 117* 110*

Källa: Officiella försök behandlat 2016-2020. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Boxer, Gloria, Tiffany och LmS Taifun) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Åkerbönor/Ekologisk

Stella
Brokblommig


Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Ekologisk Sort

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

LmS BoxerStella
Protein, % av ts30,6-0,3
Tusenkornvikt, g511,8+52
Planthöjd (bestånd), cm77+6
Stjälkstyrka, %95+5
Stjälklängd,cm83,9+4
Ogräs, vikt g/m219,2-1
Mognad, dagar139+1
Chokladfläcksjuka7-1

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren LmS Boxer. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Sort2016-20202016-20202016-2020
Område A-B D-F Sverige
Lms Boxer 3191 3309 3245
Stella 115 102 109

Källa: Officiella försök behandlat 2016-2020. Rel.tal i jämförelse med mätaren LmS Boxer = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ärtor

Bagoo
Foderärt


Bagoo är en frisk högavkastande foderärta med medeltidig mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har bevisat sitt värde under flera år i den officiella sortprovningen.

  • Högavkastande
  • Mycket goda stjälkegenskaper
  • Frisk sort

Odlingsegenskaper

Sverige

2017-2021

LmS IngridBagoo
Råprotein, % av ts22,2+0,1
Tusenkornvikt, g293,9-43,7
Stjälklängd, cm74,9+3,6
Planthöjd vid skörd, cm67+1
Stjälkstyrka, %89-6
Mognad, dagar108+/-0
Ärtbladmögel, %13-3

Källa: Officiella försök behandlat 2017-2021. Rel.tal i jämförelse med mätaren LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Avkastning årsvis

Område
Sort / kg / ha A-B D-F Sverige
LmS Ingrid 5023 4896 4937
Bagoo 105 109* 107*

Ärtor/Ekologisk

Odlingsegenskaper

Sverige

2013-2017

LmS ClaraEso
Protein, % av ts22,9-0,4
Tusenkornvikt, g250,3+0,6
Drösning (spill), kg/ha89-28
Planthöjd, cm67-1
Stjälklängd, cm83+1
Stjälkstyrka, %74-11
Ogräsvikt, g/m2228-1
Mognad, dagar130+8

Källa: Officiella försök 2013-2017, rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.

Avkastning årsvis, ekologisk
Område Sverige

Sort / kg / ha20132014201520620172013-2017
LmS Clara533036005010242024103770
Eso136105112123

Källa: Officiella försök 2013-2017, EKO. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.* = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Lupin

Boregine
Foder


Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.

Scandinavian Seed och Eko