Proteingrödor

Brokblommiga sorter är som regel fördelaktigast att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid odling till försäljning välj vitblommig sort.

Åkerbönor

Stella
Brokblommig


Ny brokblommig åkerbona som kombinerar hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Ekologisk Sort

Tiffany
Brokblommig


Brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper.

Scandinavian Seed och Eko

GL Sunrise
Vitblommig


Vitblommig åkerböna med en stabil hög avkastning i hela landet. Passar utmärkt för odling på tuffare lokaler. Har en snabb vårutveckling och tidig blomning. Kort och kompakt växtsätt med medelsen mognad. Mycket låg tusenkortvikt med god proteinhalt och proteinutbyte i foder.

Scandinavian Seed och Eko

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök behandlat 2015-2019. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (SW Boxer, Gloria, Tiffany och SW Taifun) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ekologiska – Odlingsegenskaper

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren SW Boxer. Sjukdomar obehandlat.

Ekologiska – Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2015-2019, medel. Rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ärter

Eso
Foderärt


Säker gul foderärt med hög avkastning. Mycket goda stjälkegenskaper i kombination med låg tusenkornvikt.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2015-2019, rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100, område A-F = Sverige.

Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2015-2019, medel. Rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ekologiska – Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2013-2017, rel.tal jämfört med mätaren SW Clara = 100.

Ekologiska – Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2013-2017, EKO. Rel.tal jämfört med mätaren SW Clara = 100.

Lupin

Boregine
Foder


Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga