Spannmålskontrakt

Odlingskontrakt Lagringskontrakt Fastpriskontrakt Fastpriskontrakt

med prissäkring

Leverans utöver kontraktkvalitet

Överleverans avräknas till leveransdagens dagsprisÖverleverans avräknas till leveransdagens dagsprisÖverleverans avräknas till leveransdagens dagsprisÖverleverans avräknas till leveransdagens dagspris
RegleringarSvenska Foders regleringar för skördeåretSvenska Foders regleringar för skördeåretSvenska Foders regleringar för skördeåretSvenska Foders regleringar för skördeåret
SlutbetalningPrel 30 dagar efter leveransperiodens slut, utom för period juli-sep där slutbetalning sker i december skördeåretFör slutbetalning med prisfastställelsedatum i innevarande prisperiod, gäller förfallodag 30 dagar efter prisfastställelsedatum. Vid prisfastställese i en kommande prisperiod gäller förfallodag den 1:a i månaden efterprisperiodens slut.Ingen slutbetalningIngen slutbetalning
Pris på omklassad varaLeveransperiodens aconto-pris70% av leveransperiodens aconto-prisLeveransdagens dagsprisFastställt pris för omklassad vara
KvantitetKontrakterad kvantitetKontrakterad kvantitetKontrakterad kvantitetKontrakterad kvantitet
LeveransperiodJuli-september, oktober, oktober-december, januari-mars, april-junijuli – septemberjuli – september, oktober, oktober-december, januari-mars, april-junijuli – september, oktober, oktober – december, janauri – mars, april – juni
PrisFastställt aconto-pris för leveransperioden (Se ovan för vilka leveransperioderna är)70% av fastställt aconto-pris för leveransperioden juli-septemberFastställt pris för kontrakterad varaFastställt pris för kontrakterad samt omklassad vara
SlutprisFastställs av Svenska Foder efter leveransperiodens utgångSäljaren väljer att senast 15 mars 2019 aktivt faställa slutpris i perioderna okt-dec, jan-mars eller april-juni. Sker inte detta, faställer Svenska Foder slutpriset för leveransperioden jan-marsInget slutpris, kontrakterat pris gäller.Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.
BetalningAconto-betalning 30 dagar efter leveransAconto-betalning 30 dagar efter leverans30 dagar efter leverans30 dagar efter leverans
Övrigt Måste tecknas senast 31 augusti skördeåret. Inlagringsavgift 0,13 kr/kg. Varan ska alltid säljas till Svenska Foder. Prissäkringsavgift 0,02 kr/kg på både kontrakterad vara och omklassad vara