Maltkorn

KWS Irina
Maltkorn


Flexibelt maltkorn. Utmärkta stråegenskaper, kort strå låg tendens till strå- och axbrytning. God bestockningsförmåga och medelsen mognad. Internationellt maltkorn med stor skördestabilitet. Mlo- och nematodresistent ras 1 och 2.

  • Frisk med hög avkastning
  • Långt strå
  • Maltkornskvalitet

Scandinavian Seed och Eko

Prospect
Nytt maltkorn


Nytt maltkorn godkänt i tyska Berliner programmet.
Prospect är trevlig nyhet för dig som odlare med en kombination av hög avkastning ett långt strå med utmärkta stråegenskaper. Samtidigt erbjuds goda resistensegenskaper mot de flesta sjukdomar, inklusive Mlo resistens mot mjöldagg. Sorten kommer vara tillgänglig för eftersäsongsleverans.

Scandinavian Seed

RGT Planet
Maltkorn


Frisk och resistent mot mjöldagg och nematodras 1 och 2. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.

Laureate
Maltkorn


Nytt högavkastande maltkorn med långt strå. Sorten har bra maltutbyte och passar industrins behov för öltillverkning.

Catriona
Whiskeymalt


Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

Odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina, SW Dragoon) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina och SW Dragoon) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.