Maltkorn

Odlingsegenskaper år 2018-2022

Sverige, 2018-2022

Synt. mätareProspectLaureate
Protein, % av ts11,4+0,3-0,1
Rymdvikt, g/l694+8-5
Stärkelse, av ts61,8-0,2+0,2
Strålängd, cm64+/-0+/-0
Stråstyrka, %91+2-2
Mognad dagar112-1+/-0
Stråbrytning, %14-6+3
Axbrytning, %8-3+7

Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Dragoon och Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.