Maltkorn

KWS Irina
Maltkorn


Flexibelt maltkorn. Utmärkta stråegenskaper, kort strå låg tendens till strå- och axbrytning. God bestockningsförmåga och medelsen mognad. Internationellt maltkorn med stor skördestabilitet. Mlo- och nematodresistent ras 1 och 2.

  • Frisk med hög avkastning
  • Utmärkta stråegenskaper
  • Internationellt flexibelt maltkorn

Scandinavian Seed och Eko

Prospect
Maltkorn


Prospect är en högavkastande maltkornsort med medel-långt strå och visar på mycket god stråegenskaper. En stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

  • Godkänd maltkornsort i Berlinerprogrammet
  • Goda stråegenskaper
  • Hög avkastning

Scandinavian Seed och Eko

RGT Planet
Maltkorn


Frisk och resistent mot mjöldagg och nematodras 1 och 2. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.

Laureate
Maltkorn


Laureate används till såväl ölbryggning som maltdestillering för whisky = säker avsättning. Sorten avkastar i medeltal högst av de ledande maltkornsorterna under 2017-2021. Frisk sort med med mycket god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna.
Laurate har stora kärnor med god skalkvalitet samt bra proteinnivå och hög andel fullkorn.

Catriona
Whiskeymalt


Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

Synt. mätareKWS IrinaProspectRGT PlanetLaureate
Protein, % av ts11,3+0,3+0,2+0,3-0,2
Rymdvikt, g/l695-1+9+8-5
Tusenkornvikt, g55,6-0,6-1,6-0,5+1
Stärkelse, i ts62,1-0,3-0,1+0,2+0,1
Strålängd, cm66-31+2+/-0
Stråstyrka, %88+5+/-0-5-6
Stråbrytning, %20-8-10+9-12
Axbrytning, %26-1+2+2+3
Mognad, dagar114+/-0+/-0+/-0+1
Kornrost, %9+3-1+/-0-3
Bladfläcksjuka, %6-1+2+5-3
Ramularia/Bladfläcksjuka,%6+1+/-0-1
Mjöldagg, %1+/-0+/-0+/-0-1

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina, SW Dragoon) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis

Område A-B D-F Sverige
Sort / kg / ha 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 2016-2020
Lms Majong (H), (kg/ha) 8553 9399 4509 8559 8374 7877 8530 9260 6245 8833 8779 8345 8048
KWS Irina 97 97* 95* 99 95* 97* 98 97* 97* 100 98* 98* 98*
Prospect 107 100 99 104 100 101 100
RTG Planet 103 102 97 103 101 102 100 101 98* 97* 97* 99 100
Laureate 108 104 104 110 99 101 105 104 104 107 100 101 101

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.