Rågvete

Uppdaterad 23-04-17

Probus
Rågvete


Rågvete med en hög avkastningsstabilitet. En frisk sort som presterar övertygande både i svampbekämpande och obehandlade led. Har en hög motståndskraft mot gulrost, medeltidig mognad och ett något kortare strå med en hög stråstyrka.

  • Frisk rågvetesort
  • Hög avkastning
  • Hög stråstyrka

Scandinavian Seed och Eko

Bilboquet
Rågvete


Rågvete Bilboquet högavkastande rågvete med rågkaraktär. God stråstyrka och ett längre strå är även karaktäristiska drag för sorten samt en låg sjukdomsmottaglighet.

  • Högt avkastande rågvete med rågkaraktär
  • God stråstyrka med längre strå
  • Låg sjukdomsmottaglighet

Scandinavian Seed

Avkastning årsvis, 2018-2022

Område
Sort / kg / haA-BD-ESverige
Syntetisk mätare837710 4099285
Probus110103106
Bilboquet110103106
LmS Kasyno100102100

Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno och Probus). Område A-F = Sverige. .* = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdom obehandlat.

Odlingsegenskaper år 2018-2022

Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno och Probus). Område A-F = Sverige. .* = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdom obehandlat.


Sverige 2018-2022 Synt. mätare Probus Bilboquet LmS Kasyno
Protein, % av ts 11,6 11,6 11,2 11,6
Rymdvikt, g/l 757 +6 +1 -6
Vinterhärdighet, % 95 0 -5 1
Strålängd, % 90 0 +22 0
Stråstyrka, % 84 0 +9 -1
Mognad, dagar 306 0 -1 0