Rågvete

Uppdaterad 21-05-26

Probus
Rågvete


Rågvete med en hög avkastningsstabilitet som presterar övertygande både i svampbekämpande och obehandlade led. Hög motståndskraft mot gulrost under samtliga år i provning. Medeltidig mognad med något kortare strå och en hög stråstyrka.

Scandinavian Seed och Eko

Rågvete – avkastning, årsvis

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Empero, LmS Cappricia och Probus). Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Rågvete – odlingsegenskaper

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Empero, LmS Cappricia och Probus) = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdom obehandlat.