Risk Management

 • Bekymrar vädersituationen dig?
 • Tvivlar du om riktningen på världsmarknaden?
 • Vill du minska din prisrisk och osäkerhet?
 • Saknar du kontroll och riktning, när du talar med din bank?
Då är Risk Management ett verktyg för dig. Det hjälper dig att minimera prisrisken och göra det enklare att planera dina investeringar, sätta budget och tala samma språk med din bank. Med Risk Management blir det möjligt för dig att säkra ett minimipris på din försäljning av raps och spannmål medan du fortsatt har möjlighet att vara med i marknaden och uppnå ett bättre avräkningspris. Inom Risk Management-konceptet har vi två kontraktsmöjligheter. RM Aktiv och RM Passiv.

RM Aktiv

Aktivt kontrakt kräver att du själv bestämmer när du ska stänga kontraktet, då du värderat att priset är på en fördelaktig nivå för dig. Om inte börspriset stiger har du fastställt lägstapriset till det pris som gäller då du upprättar kontraktet. Har du inte stängt kontraktet innan terminen löpt ut, löper kontraktet ut automatiskt.

Så här fungerar RM Aktiv:

 • Din vara säljs till Svenska Foder
 • RM premien är känd på förhand och betalas genom ett kontrakt
 • Minimumpriset fastställs utifrån börspriset på den valda terminen då kontraktet skrivs.
 • Väljer man inte att aktivt stänga RM-kontraktet, gäller priset då terminen löpt ut.
 • Priset vid stängning svarar mot marknadspriset på den överenskomna dagen, då man väljer att stänga sitt kontrakt. Efterbetalning beräknas genom att dra minimumpriset från det låsta priset.

Exempel

Lantbrukare Lars Eriksson säljer sitt rapsfrö till Svenska Foder den 10 juni. Samtidigt väljer han att teckna ett RM Aktiv på majterminen. Den 12 mars väljer Lars att stänga sitt RM-kontrakt eftersom han uppskattar att priset inte blir högre. Vid stängningen av RM Aktiv-kontraktet ser prisutvecklingen ut som följer:

Minimumpris180
– Pris vid stängning220
= Efterbetalning40
– Premie för RM Aktiv9
= Samlat merpris för varan31

RM Passiv

RM Passiv kräver inte lika mycket av dig som lantbrukare. Du kan vara passiv och låta marknadsutvecklingen arbeta för dig, eftersom du får ett genomsnittspris. Om inte börspriset stiger har du fastställt ett lägstapris den dagen du upprättade kontraktet. Kontraktet stängs automatiskt när terminen löper ut. Resultatet räknas med ett genomsnitt av perioden. Om börspriset skulle falla under perioden – en eller flera dagar under perioden – används minimumpriset vid beräkningen av genomsnittet.

Så här fungerar RM Passiv:

 • Din vara säljs till Svenska Foder.
 • RM premien är känd på förhand och betalas vid kontraktskrivningen.
 • Minimumspriset fastställs utifrån börspriset på den valda terminen vid kontraktskrivningen.
 • Periodens genomsnittsresultat beräknas utifrån periodens dagliga stängningskurs.
 • Efterbetalningen beräknas genom att dra ifrån minimumpriset från periodens genomsnittsresultat.
 • Dagar då stängningskursen hamnar under minimumpriset används avtalade minimumpriset i uträkningen av periodens genomsnittsresultat.

Exempel

Lantbrukare Karin Lundberg säljer sitt vete till Svenska Foder den 10 juni. Samtidigt väljer hon att köpa ett RM Passiv på majterminen som löper ut den 15 april. Då perioden löpt ut ser prisutvecklingen ut såhär:

Minimumpris165
– Periodens genomsnittsresultat185
= Efterbetalning20
– Premie för RM Passiv7
= Samlat merpris för varan13

Läs om andra som lyckats med Risk Management

Sortkilde-700x430

I Danmark har DLG arbetat under flera år med Risk Management (RM) och man har många goda historier om hur lantbrukare gillar den formen av affärer. En sådan är Martin Sortkilde på Sortkildegaard på Själland. Martin ville försöka tjäna lite extra på sin höstveteskörd, utan att äventyra hela verksamheten. Det visade sig vara en god idé.

Thomas Høj Arnum, der har Højrupgaard i Outrup ved Varde.

En särskilt utmanande skörd 2018, fick Thomas Høj Arnum att investera i Risk Management hos DLG. Det gav honom nämligen möjlighet att optimera vinsten på både försäljning och köp av spannmål, samt köp av foder till sin gård.