Majs

FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare mognad).

Pinnacle – FAO 180

Medeltidig sort med tidig vårutveckling och mycket god smältbarhet. Den är relativt hög, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. För dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

 • Tidig vårutveckling
 • Både helsäd och kärnmajs
 • Medeltidig med högt utbyte

Activate – FAO 150

Sorten för dig som önskar en riktigt tidig sort som antingen kan skördas tidigt, eller utnyttjas om du sår sent. Activate sätter nya ramar för odlingssäkerhet i våra kallare regioner. Activate ger ett högt och säkert utbyte, men också ett ensilage av mycket hög kvalitet. Kolvandelen är hög och kolvarna väl täckta vilket minskar risken för fågelangrepp.

 • Tidig mognad
 • God smältbarhet
 • Odlingssäker på kalla lokaler

Function – FAO 190

Medelsen sort som passar utmärkt i foderstater med hög andel majs. Lågt INDF och låg total fiberandel, hög stärkelse-skörd och högt energiutbyte gör Function till en självklar kandidat för högmjölkande kor. Robust, medellång sort med vältäckta kolvar som passar de flesta lokaler med en hög grad av stay green.

 • Utmärkt fiberkvalité med hög smältbarhet
 • Hög stärkelseskörd
 • Robust sort med hög köldtolerans

Ambition – FAO 180

Ambition är en välkänd, trygg och tidig sort. Högt stärkelseutbyte och en perfekt allroundsort till både helsäd och kärnmajs. Vackra välfyllda kolvar och en planta med harmonisk mognad. Fiberkvalitet på topp,
låg total fiberandel och iNDF.

 • Tidig
 • Robust
 • Hög stärkelseskörd

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m fl.

För mer info ring 0510-828 00 eller gå in på www.scandinavianseed.se.

En kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter, som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificering sker utifrån odlings-egenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

Emmerson – FAO 150

Tillhör de extremt tidiga sorterna och är enligt dansk erfarenhet, något tidigare än Activate. Betyder att odlingen kan ske något nordligare på kallare lokaler. Emmerson har en hög skörd för sin tidiga mognad med utmärkt fiberkvalitet. Kolven mognar extremt tidigt och restplantan avmognar snabbt. Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas eller där sådden sker sent.

 • Extremt tidig
 • Hög fiberkvalitet
 • Hög stärkelsehalt

Asgaard – FAO 205

En modern sort förädlad för högmjölkande kor med mycket hög kvalitetsprofil. Mycket hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Asgaard utvecklas snabbt på våren och har medeltidig blomning. Mycket stora tidiga och väl täckta kolvar. Kort sagt en stark och pålitlig sort som aldrig gör en besviken.

 • Hög kvalitetsprofil
 • Mycket hög stärkelseskörd
 • Stora och väl täckta kolvar