Ogräsbekämpning, tillväxtreglering, spillsäd – Fokus i fält v 38

baldersbrå, som vi ofta har svårt att hitta tid att bekämpa på våren. Man bör använda en dos på totalt 0,5 l/ha Belkar i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på baldersbrå. Erfarenheter från årets rapsodling visar detta.

Har du en dominerande ogräsflora av näva, uppnår du bäst effekt genom en delad behandling. Första sprutningen med 0,25 l per hektar bör komma när rapsen har 2-5 örtblad och den uppföljande behandlingen knappt tre veckor senare.

Belkar har lika god effekt på våtarv, där du vid en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan förvänta 70-85 % effekt. Åkerviol och veronika kan inte bekämpas med Belkar, men behandligen kommer att ha en hämmande effekt.

Belkar används på en tidpunkt när vi också använder andra medel som gräsmedel till spillsädsbekämpning, mikronäring, växtreglering och skadjursmedel. Var uppmärksam på att Belkar bara kan köras tillsammans med aktuella insekticider. Mikronäring och mangan går också att tillsätta med Belkar. Prata med din SvF säljare för rätt info och produkt. Till alla andra medel ska det vara ett avbrott på 7 dagar mellan behandlingarna.

Dominerande ogräs Stadie Dos, pr. ha
Skatnäva, sparnäva, snärjmåra och baldersbrå DC 12-15 +

3 veckor senare

0,25 l Belkar

0,25 l Belkar

Baldersbrå, Snärjmåra, blåklint och kornvallmo

 

DC 16-30

 

0,5 l Belkar

Tillväxtreglering av höstraps på hösten

En effektiv växtreglering bör planeras och utföras innan rapsen blivit för stor. Behandlingen säkrar att tillväxtpunkten håller sig nära jorden så att frosten därmed inte kan göra skada på hjärtskottet.

Flera faktorer har inflytande på risken för sträckning av tillväxtpunkten.

  • Tätt bestånd > 40 pl/m2
  • Tidig sådd
  • Rikligt med gödning > 60 kg N/ha
  • Radsådd
  • Sortens tendens att höja tillväxtpunkten

Om så bara en av ovanstående punkter passar in på din rapsodling, rekommenderar vi

  • 0,5-0,7 liter Caryx per ha redan när rapsen har 3-5 örtblad.

En tidig behandling med tillväxtreglering har en långt bättre effekt än att behandla när sträckningen är ett faktum. Därmed kan du hålla en låg dos. Se möjligheterna för behandling med växtreglerande medel i nedanstående schema.

Växtregleringsmedel och svampmedel godkända på hösten i höstraps.

Medel Rekommenderat liter pr. ha Godkänt på hösten till Verkar mot Antal behandlingar pr. växtsäsong
Caryx 0,5-0,7 Tillväxt-reglering

DC 13

Tillväxtreglering med en sidoeffekt på torröta och ljus bladfläck

 

 

Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,4 l/ha och år. Om 2 behandlingar ska göras ska den ena behandlingen göras på hösten och den andra på våren.
Folicur Xpert 0,52 Svamp-bekämpning

DC 14-20

Torröta, Ljus bladfläcksjuke och med tillväxtreglerande sidoeffekt. Folicur Xpert får bara användas antingen höst eller vår.

Kom ihåg håll 7 dagars avstånd, före och efter, vid eventuell sprutning med Belkar.

Bekämpning av spillsäd i höstraps är fortsatt aktuellt

Bekämpning görs tidigt och får som bäst effekt när spillsäden har 1-3 blad. Spillsäd växer fram över en längre period och från olika djup i jorden och därför kan det vara nödvändigt med två behandlingar. Då används Agil först för att sedan följas upp med Select Plus i behandling två när vitgröe mm finns mer etablerat.

Svenska Foder rekommenderar:

0,5-0,75 l Agil 100 EC per hektar

Dos anpassas efter vilken spannmålstyp som skall bekämpas, samt hur stor spillsäden har blivit. Vårkorn är mest känslig och därefter kommer höstkorn, vete och råg i nämnd ordning. Lägst dos på spillsäd med mindre än 3 blad och högsta doseringen vid mycket ogräs och vid bekämpning av gräs.

Bekämpningsmedel mot spillsäd i höstraps

Ogräs Agil 100 EC (l/ha) Select Plus (l/ha)
Vårspillsäd 0,5 – 0,75 0,6 – 0,8

Höstspillsäd + gräsogräs

 

0,75 – 1,50

0,8 – 1,0

Maxdos för Agil 100 EC är 1,5 l produkt per ha per år och för Select Plus 1,0 l per ha per år.


Kategorier i: , ,