Osäker marknad kräver initiativ

Victor Ebel, ansvarig spannmål

Marknaden är osäker på grund av en mängd faktorer. Teckna kontrakt nu – och sprid dina risker. Hitta en modell som passar just den verksamhet du bedriver.

Ett odlingskontrakt är ett bra sätt att fatta ett beslut, och ändå vara kvar i marknaden. Börja med det. Har du ett odlingskontrakt kan du alltid omvandla det längre fram till ett fastpriskontrakt om du skulle vilja. Men tänk igenom hur du kan dela upp den volym av spannmål som du fått in – i flera olika kontraktstyper. På så vis hittar du en modell som skapar stabilitet för kommande säsong. Räkna på hur du både kan få ett respektabelt resultat och ändå vara med i marknadens svängningar. Vill du ha ett bollplank, finns vi för dig.

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen!

Odlingskontrakt

• Á-conto betalning 30 dagar efter leverans

• Slutbetalning kring jul alt. 30 dagar efter utgången leveransperiod

• 70 % leveransplikt

• Kontraktstillägg vid tidig teckning

• Unikt – Får göras om till fastpriskontrakt innan leverans är påbörjad

 

Fastpriskontrakt med prisgaranti

• Låser priset för både kvarn/malt/gryn kvalitet och foderkvalitet i samma kontrakt
• Kostar 0,02 kr/kg på respektive kvalitet
• 100 % Leveransplikt
• Är en billig försäkring när man inte vet vad man får för kvalitet

 

Fastpriskontrakt

• Låser aktuellt pris för önskad leveransperiod
• 100 % leveransplikt
• Ev nedklassad vara får leveransdagens pris, dock aldrig högre än kontrakterat pris

 

 


Kategorier i: , ,