Slutpriserna Spannmål 2022 är här!

Svenska Foders slutpriser odlingskontrakt skörd 2022, inklusive odlingstillägg

Svenska Foder presenterar riktigt starka slutpriser till sina kunder 2022. Odlingskontrakten för 2022 visar att det blev ett riktigt kanonår för de som tecknat kontrakt med Svenska Foder. Victor Ebel, spannmålsansvarig i Svenska Foder, är mycket nöjd med att kunna avsluta 2022 års spannmålsår i positiva tongångar:

-Skörden i år var bra, vi hade fina, jämna temperaturer och mycket god tillväxt. Det betydde fina förutsättningar för växtodlingen, något som också infriats med en riktigt bra skördeperiod, med bra kvaliteter och höga avkastningar.

-Det här är extra tillfredställande att se – i ett i övrigt så oroligt världsläge och med en volatil marknadssituation i stort – att spannmålsodlarna i Sverige kunnat prestera så fina skördar. Det är vi väldigt glada för i Svenska Foder, och det hoppas och tror jag även lantbrukarna är.

-Vi har även i år haft väldigt höga priser på både spannmål och raps, fortsätter han. Vårt arbete i Svenska Foder är att – tillsammans med vårt moderbolag DLG – hitta rätt placering för den volym som vi lyckats köpa in under året. Det har vi lyckats riktigt bra med. Det nära samarbetet med DLG hjälper oss att skapa utrymme för goda spannmålsaffärer på såväl hemmaplan som på exportmarknaden. Vi jobbar alltid för att skapa verkligt värde för det kvalitetsmedvetna svenska lantbruket som vi gör affärer med idag.

Redan nu vill Victor Ebel slå ett slag för kommande säsongs odlingspriser.

-Varje öre är ett öre som förbättrar din kalkyl, och det gagnar alla parter i affären, konstaterar Victor. Därför finns det en stor poäng att teckna ett odlingskontrakt redan idag för att få del av vårt kontraktstillägg på 4 öre – som gäller just nu. Genom att teckna ett odlingskontrakt följer du med i marknaden, samtidigt som du har ett gott tillägg på hela affären. Vill du under resans gång istället teckna ett fastpriskontrakt, går det att göra. Men då missar du å andra sidan teckna-tidigt-tillägget.

-Genom att noga tänka igenom sin odling och teckna kontrakt så snart växtföljden är satt, kan man få del av de där extra örena, som ger nettoresultatet guldkant, säger Victor Ebel.

 

PRODUKT SYD VÄST ÖST Mälardalen/
Gotland
FODERVETE 3,05 3,05 3,05 3,05
RÅGVETE 2,94 2,94 2,94 2,94
ETANA HÖSTVETE 3,24 3,24 3,24 3,24
PRAKTIK HÖSTVETE 3,24 3,24 3,24 3,24
REFORM HÖSTVETE  3,24 3,24 3,24 3,24
INDUSTRI HÖSTVETE 3,22 3,22 3,22 3,22
INDUSTRI VÅRVETE 3,94 3,94 3,94 3,94
QUARNA VÅRVETE 4,04 4,04 4,04 4,04
FODERKORN 3,00 3,00 3,00 3,00
FODERHAVRE 2,74 2,74 2,74 2,74
INDUSTRI  VIT HAVRE 3,26 3,26 3,26 3,26
INDUSTRI GUL HAVRE 3,26 3,26 3,26 3,26
KONCEPT HAVRE 3,34 3,34 3,34 3,34
INDUSTRI HÖSTRÅG 3,02 3,02 3,02 3,02
FODERÄRT 3,92 3,92 3,92 3,92
BROKBL. ÅKERBÖNA 4,00 4,00 4,00 4,00
PROSPECT MALTKORN 3,61 3,61 3,61 3,61
HDP MALTKORN 3,71 3,71 3,71 3,71
LAUREATE MALTKORN 3,61 3,61 3,61 3,61
RAPSFRÖ 6,92 6,92 6,92 6,92
KRAV EKO FODERVETE 3,92 3,92 3,92 3,92
KRAV EKO INDUSTRI HÖSTVETE 4,22 4,22 4,22 4,22
KRAV EKO INDUSTRI VÅRVETE 4,53 4,53 4,53 4,53
KRAV EKO FODERKORN 3,42 3,42 3,42 3,42
KRAV EKO FODERHAVRE 3,20 3,20 3,20 3,20
KRAV EKO INDUSTRI HAVRE 3,61 3,61 3,61 3,61
KRAV EKO FODERÄRT 6,14 6,14 6,14 6,14
KRAV EKO VITBL. ÅKERBÖNA 6,24 6,24 6,24 6,24
KRAV EKO BROKBL. ÅKERBÖNA 6,24 6,24 6,24 6,24
KRAV EKO IRINA MALTKORN 4,64 4,64 4,64 4,64
KRAV EKO RAPSFRÖ 10,10 10,10 10,10 10,10

 


Kategorier i: , ,