Regleringsmallar Spannmål

Konventionell och KRAV

Asp. Avfall %

Avdrag från levererade vikten 1:1

Grönskott %

Avdrag från levererade vikten 1:1

Grodda kärnor

Vid förekomst av grodda kärnor omklassas Ind. Havre till foderhavre. Därutöver enligt följande:
1,1 % = 0,10 % avdrag från lev. vikt
1,2 % = 0,20 % avdrag på lev. vikt
1,3 % = 0,30 % avdrag på lev. vikt
1,4 % = 0,40 % avdrag på lev. vikt
osv.

Max 20% förekomst av grodda kärnor, därefter
omklassning till bränslekärna

Främmande sädesslag %

0 – 2 = 0 % avdrag från levererad vikt
2,1 – 2,9 = 0,5 % avdrag från levererad vikt
3,0 – 3,4 = 1 % avdrag från levererad vikt
3,5 – 3,9 = 1,5 % avdrag från levererad vikt
4,0 – 4,4 = 2 % avdrag från levererad vikt
4,5 – 5,0 = 2,5 % avdrag från levererad vikt

Max 5 % därefter blandsäd

Sönderslagna/djurätna kärnor %

0,0 – 3,0 = 0,00 % avdrag från levererad vikt
3,1 = 0,05 % avdrag från levererad vikt
3,2 = 0,10 % avdrag från levererad vikt
3,3 = 0,15 % avdrag från levererad vikt
3,4 = 0,20 % avdrag från levererad vikt
osv.

Omklassning till foderspannmål > 5 %.

Stinksot

Partier med stinksot mottages ej.

Lukt

Svag lukt = avdrag 10 % på grundpriset
Tydlig lukt = avdrag 20 % på grundpriset.
Stark lukt = avvisning/alt. avdrag 30 % på grundpriset.

Flyghavre

 

antal/kg varuvärdesavdrag
1 – 4 3,00 % avdrag
5 – 9 7,00 % avdrag
10 – 19 12,00 % avdrag
20 – 50 20,00 % avdrag
> 50 avvisning

 

Asp/Grönskott rensavgift

 

Upp till analysvärde Faktorvärde kr/dt
0,2 0,00
0,3 – 0,9 – 0,75
1,0 – 1,5 -1,25
1,6 – 2,0 -1,75
2,1 – 2,5 -2,25
2,6 – 3,0 -2,75
osv. osv.