Olof Larsson blir VD i Trollenäs.

Olof blir VD i Trollenäs

Olof Larsson, tidigare Växtodlingssäljare, har per den 1 Maj utnämnts till VD i Trollenäs Lantmannaaffär. 
Johan Nordenblad, som fram tills nu innehaft rollen som VD, överlämnar stafettpinnen med stort förtroende.

-OIof har en lång erfarenhet kring verksamheten på Trollenäs, och det
finns ett stort förtroende för honom i bygden, säger Johan Nordenblad. Den lokala förankringen är en oerhört viktig parameter, och under
min tid som VD, har Olof varit min förlängda arm in i verksamheten –
så det här en naturlig utveckling som vi är mycket nöjda med att kunna
presentera.
Olof Larsson anställdes 2005 i dåvarande Trollenäs Lokalförening. Två
år senare köpte Svenska Foder 70 % av aktierna och blev huvudägare i
Trollenäs. Därefter har man visat en fin utveckling av såväl verksamhet
som resultat – trots den hårda konkurrensen och den snabba strukturutveckling som pågår inom lantbruket.
-Det är väldigt hedrande att bli erbjuden VD-rollen i Trollenäs Lantmannaaffär, eftersom det är bygd jag känner väl, och månar om. Vi har en
Olof blir VD i Trollenäs
stor utmaning framöver att fortsatt kunna verka i en lågmarginalmarknad, och vara en aktör som man kan räkna med. För att vi ska kunna
vara det, måste vi fortsätta modernisera och effektivisera anläggningen
– och samtidigt utveckla försäljning av förnödenheter och butikssortimentet för att kunna vara relevanta för närområdet.
-Kunskap kommer att vara ett sådant redskap och givetvis vår service
och tillgänglighet. Vi måste vara pålästa och därmed kunna bidra med
den information lantbrukarna inte hinner med att uppdatera sig om.
-Tillsammans med mina medarbetare Jörgen, Sofie och Pia, hoppas jag
vi kan fortsätta att skapa en Lantmannaaffär som bidrar till ett rationellt lantbruk och en levande landsbygd.
Olof Larsson, tidigare Växtodlingssäljare, har per den 1 maj utnämnts till VD i
Trollenäs Lantmannaaffär. Johan Nordenblad, som fram till nu innehaft rollen som
VD, överlämnar stafettpinnen med stort förtroende.


Kategorier i: