Flyghavre! Lagringsutrymmen! Höstutsäde! Och Borgeby och Brunnby! – Fokus i fält vecka 25

Behovet att gå över sina fält en sista gång, behovet att se var man kan ytterligare förbättra potentialen för en riktigt lönsam skörd, är riktigt viktig just nu. Se till att spetsa vad som ligger framför dig! Det ser riktigt bra ut just nu! Tänk också på att ta ett beslut kring kontraktsskrivning av spannmålen. Det är nu, nu, nu som det gäller – marknaden är just nu i nedåtgående. Teckna ett odlingskontrakt, för att vara med på tåget framöver! Då har du också något att utgå ifrån i ditt företagande.

Det är fortfarande inte mycket svamp eller insekter i fälten. Det är dock viktigt att fortsatt hålla kolla på dina grödor. Om det finns behov för bekämpning i stråsäd ska man vara uppmärksam på de olika preparatens sista användningsdag före skörd. T.ex. får Ascra Xpro användas till BBCH 61 begynnande blomning och Revytrex, Balaya och Folicur xpert får användas fram till BBCH 69 avslutande blomning. Dessutom har de olika preparaten olika karenstid innan skörd. Finns det behov för en sista behandling kan du läsa Svenska Foders rekommendationer i olika grödor här.

Årets viktigaste fältvandring

Växtsäsongen närmar sig sin avslutning, så använd den sista tiden innan skörd att värdera årets växtskyddsinsats. Det är de kommande veckorna fram till skörden, då det finns en unik chans att bestämma vilka grödor och sorter man vill arbeta med växtodlingsår 2023, och samtidigt kartlägga ogräsproblemen för senare användning i planeringsfasen.

Det är nu man kan upptäcka olika problem med ogräsarter, som t.ex. kornvallmo, blåklint, baldersbrå, tistel och inte minst olika sorters gräsogräs som åkerven och renkavle m.m. På dessa arealer kan det finnas behov att framöver korrigera val av ogräsmedel, dosering eller ogrässtrategi – och i sista hand kan det kanske vara behov för att ändra på växtföljden.

Kom också ihåg att plocka flyghavre!

 

 

 

 

 

 

Rena och torra lagringsutrymmen

Förbered dig också inför skörden för att förebygga angrepp av skadedjur. Rengör dina lager grundligt. Det är viktigt att få bort alla rester av spannmål och damm i hörnorna och sprickor och i transportörer m.m. för att hindra att skadedjuren får platser att föröka sig på.

Mycket pengar att tjäna på rätt sort från Svenska Foder

Förberedelserna för ett gott resultat startar innan du ska så din gröda. Det har stor betydelse att välja rätt sort med stor avkastningspotential och goda kvalitetsegenskaper som passar just dina fält. Sveriges bästa sortiment på höstutsäde hittar du hos oss.

Har du ännu inte beställt ditt höstutsäde – gör det nu! Just för att kunna välja mellan precis rätt sorter för dig och din produktion. Läs mer om sorter i Nytt&Nyttigt om Växt och spannmål hösten 2022, och kontakta din säljare.

Välj certifierat utsäde

Certifierat utsäde producerat på en auktoriserad utsädesfabrik är din trygghet för att få en produkt av hög kvalitet och grund för ett högt och stabilt utbyte.

Det är en garanti för:

  • Utsäde av bästa kvalitet med hög renhet, enhetlighet och hög grobarhet
  • Inga utsädesburna sjukdomar
  • Ett enkelt och säkert val med möjlighet för kompletterande leveranser
  • Tillgång till nya högavkastande sorter!

Möt oss på Borgeby Fältdagar

Varmt välkomna till Borgeby Fältdagar 29-30 juni 2022!

Onsdag 29 juni kl 9 – 18

Torsdag 30 juni kl 9 – 17

Vi finns som vanligt på samma plats i montor J57

Vi pratar gärna utsäde, vall, spannmålshandel, strategi och mycket mer!


Kategorier i: , ,