Rätt ogrässtrategi i vårsädarterna – Fokus i fält v 15

I vårgrödor bör du ha mest fokus på tvåhjärtbladiga ogräs med stor konkurrenskraft som bl.a. snärjmåra, dån, baldersbrå och pilört. De är viktiga att bekämpa men normalt också lätta att bekämpa. Där det förekommer åkerviol och veronika kan du i vårsäd använda 0,05-0,1 l Legacy – dock bara i vårkorn och vårvete. Du bör normalt vänta med ogräsbekämpning tills att groning av dån och åkerbinda är avslutad och de största ogräset har fyra hjärtblad.

Där det förekommer rotogräs som tistel, åkerfräken och gråbo bör du vänta med ogräsbekämpningen tills även rotogräset har grott. För att säkra dig att tistlarna bekämpas bäst så skall de vara långt komna och de största skall vara 10 cm höga vid spruttillfället.

Om du har mer flyghavre än du kan kontrollera det genom att plocka, skall du göra en kemisk bekämpning i vårkorn och vårvete. Havre tål inte flyghavremedel.

Svenska Foder rekommenderar följande strategier i de enskilda vårsädarterna:

Korn och vete: örtogräs, bred effekt

  •   DC 20-32 0,45 l Sekator Plus OD + 0,1 l Herbinass inklusive blåklint, veronika, viss tistel

Sekator Plus OD innehåller:

Midosulfuron 25 g/l
Iodosulfuron; 6,25 g/l
2,4 – D; 433 g/l

Med 3 olika aktiva ämnen är produkten ganska kraftfull på många ogräs – och 2,4 – D är en god resistensbrytare.

 Eller (inklusive havre)            

  • DC 14-23 7 gr. Nuance WG + 0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass (GoldPack) inklusive dån.

 Tistel

  • DC 21-31              2,5 l Ariane S

Gräsogräs

  • DC 22-39               0,8-1,2 l/ha Axial 50 EC (Renkavle och flyghavre) (inte i havre)

 Vårvete: gräsogräs och bred effekt örtegräs

  • DC 13-30                Attribut Twin plus (1 pack = 10 -12,5 ha)             

Åkertistel, åkerfräken och gråbo m.m. bekämpas med 1,0 l MCPA eller 2,0-2,5 l Ariane S efter DC 23.

Åkerböner och Ärter:

Corum från BASF godkändes förra året. Corum innehåller 2 aktiva substanser och har både jordeffekt och bladeffekt. Corum används efter uppkomst från DC12 och har en god effekt på de mest allmänna ogräsarterna. Behandling ärter DC 12-19 och i åkerböna DC 12-15.

Svenska Foder rekommenderar:

Enkelbehandling:               1,0-1,25 l/ha Corum + 1,0-1,25 l/ha Dash

Eller

Delad behandling: 2 x 0,5-0,625 l/ha Corum + 0,5-0,625 l/ha Dash med 2-3 veckors mellanrum.

Delad behandling kan vara en fördel om dån, åkerbinda jordrök, näva och snäjmåra är problemogräs. 0,9 l/ha Fenix kan fortsatt användas före uppkomst vid ett högt ogrästryck.

Om din åkerböna är stressad pga av väta eller torka (tunt vaxskikt), minska dosen Dash till 0,5 l/ha! Corum+Dash körs ensamt utan att blandas med något. Gäller även för mikronäring! Vi har under 2021 sett ojämn avmognad och skördepåverkan i fält med åkerböna där vi blandat mikronäring i kombination med stressad gröda. Dash har förstärkt den effekten. Var noggranna med att inte behandla för sent!

Sockerbetor före uppkomst:

Centium har genom många år visat sig vara ett bra preparat för ogräsbekämpning i sockerbetor och har bra effekt på bl.a. snärjmåra, våtarv, vildpersilja, lomme och nattskatta.

Svenska Foder rekommenderar:

T0 före uppkomst:             0,08-0,15 l/ha Centium (lägre dos lätt jord)

Undvik att spruta precis innan kraftiga regn. Kallt väder vid groningen ger bleka blad efter en Centiumbehandling. Undvik överlappning på vändtegen vid sprutning eftersom dubbeldos kan sätta betornas tillväxt på paus.

Efter uppkomst:

T1                                       1,0 l Goltix + 1,5-2,0 l Betanal + 0,14 l Tramat + 0,5 l SF Superolja

T2 (2 örtblad)                     1,0 l Goltix + 1,5-2,0 l Betanal + 0,14 l Tramat + 0,5 l SF Superolja

(+ 0,05 l Centium)*

* Tillsätt Centium för Åkerbinda och trampört.

Är dån, näva, baldersbrå och/eller raps problemogräs tillsätt 10 g Safari

T3                                       1,0 l Goltix + 1,5-2,0 l Betanal +0,14 l Tramat + 0,5 l SF Superolja

(+ 0,05 -0,075 l Centium)*

*Tillsätt Centium för åkerbinda och trampört.

Är dån, näva, baldersbrå och/eller raps problemogräs tillsätt 15 g Safari

T4 (vid behov)    30 g Safari Snärjmåran en krans


Kategorier i: , ,