Såtidpunkt, plantantal, gödningsstrategi – Fokus i fält nr. 3 vecka 13

Aktuellt i fält

Det blev ingen tidig vår. Regn och låga temperaturer verkar fortsätta. Har du ännu inte gett din första giva gödning bör det göra så snart väderförhållandena tillåter det. Glöm inte svavel, kontrollera därför hur mycket svavel som finns i din gödning. Till spannmål bör du ge minst 10 % av kvävemängd i svavel och i höstrapsen bör det vara 20%. Har du behov att lägga till svavel kan du välja Polysulphate. Polysulphate innehåller 11,6% K, 19,2% S, 3,6% Mg och 12,2% Ca och är klorfattig. Denna gödsel kan användas i alla grödor och i ekologisk odling. Produkten har en kornstorlek mellan 2-4 mm och är spridbar till 36 m med centrifugalspridare.

Läs mer om våra gödningsrekommendationer i Fokus i fält nr, 1 vecka 9

Även om du inte kan köra i fältet, kan du gå en tur och se hur ogräsbekämpningen i höstas har verkat och planera din strategi – vad som är kvar och vilka erfarenheter du har med vad som brukar komma framöver. Kontrollera också rapsfälten, hur det ser ut med antal plantor per m2. 8-10 bra plantor per m2 kan ge en bra skörd. För att upptäcka att du har klumprotsjuka kan du dra upp plantor i en svacka och kontrollera rötterna. Hittar du klumprotsjuka bör du vara uppmärksam på att så raps för ofta i just detta fält.

Såtidpunkt och plantantal

Det är viktigt att så så snart jorden är tjänlig på våren eftersom tillväxtsäsongen är så kort som den är. Kör du för tidigt, innan jorden är tjänlig, skadar du jorden som du kommer att se under hela säsongen. Många år upplever vi också torra perioder under våren och det är därför viktigt med bra etablering innan det blir torrt. Problemet är dock nu att det är för vått.  Om såtidpunkten skjuts upp kostar det snabbt i utbyte. I spannmål är spännvidden kring optimalt antal plantor per m2 stor och måste anpassas efter sådtidpunkt, jordtyp och såbädd. Vid tidig sådd väljer man det minsta plantantalet och vid sen sådd det högsta. Spannmål gror vid 2-3 oC och ärter och åkerböner behöver ett par grader varmare. Vi rekommenderar att du sår i följande ordning: Åkerböner, vårkorn, havre, vårvete och ärter.

Vid sen sådd hinner inte plantan att få många sidoskott och därför får man inte gå upp i plantantal för att få ett optimalt antal ax/m2.

 

 

Grödor Önskat plantantal vid sådd

1. april

TKV Utsädesmängd, kg pr. ha Förändring av plantantal för varje dag sådatum skjuts upp efter den

1. april

Sådjup, cm
Vårkorn 275 55 170 +3-6 3-4
Havre 300 40 135 +3-6 3
Vårvete 400 41 185 +4-8 3
Vårraps 80 4 3,5 0 2
Ärter 60 225 150 0 5-6
Åkerbonor 40 500 220 0 6-8

För att få det rätta plantantalet måste man känna tusenkornvikten som finns tryckt på förpackningen. Utsädesmängden kan räknas ut med nedanstående formel.

Antal grobara kärnor pr m2 x TKV (Tusenkornvikt (gram)
Fältgrobarheten %
=  Utsädesmängd i kg pr ha

Det är viktigt att vara realistisk kring fältgrobarheten och ofta sätts den till 90 % vilket är högt om inte jordbearbetningen är helt i topp. Grödan skall sås på fast botten.

 

 

 

  • Vårkorn ska sås först när jorden reder sig
  • Sådd i komprimerad fuktig jord orsakar dålig rotutveckling
  • Spannmål bör sås på 3-4 cm djup, på fast botten.

Gödningsstrategi vårspannmål

Generellt bör hela kvävemängden och alla näringsämnena läggas ut vid sådd. Vårspannmålen har en kort tillväxtsäsong, och kommer det en försommartorka är det extra viktigt att alla näringsämnena är nära rotsystemet.

Om inte alla näringsämnen placeras vid sådd bör de tillföras så tidigt i växtsäsongen som möjligt. En sen giva kan ge möjlighet till att reglera den samlade kvävetillförseln efter väderförhållandena i tillväxtsäsongen, och den kan vara med till att öka såkapaciteten under våren. Sen giva kan dock ge för dålig kväveutnyttjande vid torra förhållanden, och större risk för grönskott om torka avlöses av regn. Där man använder flytgödsel bör det myllas ner före sådden för att uppnå det bästa utnyttjandet.

Maltkorn ska så vitt som möjligt gödslas så att du uppnår ett proteininnehåll på mellan 10,0 och 10,5 procent då det härmed uppnås flera fördelar.

  • Du uppnår det ekonomiskt optimala utbytet vid cirka 10,5 procent protein
  • Genom cirka 10,5 procent protein har malten den högsta enzymaktiviteten och bryggkvaliteten och kan då enklast avsättas till mälterierna.

För varje 10 kg N extra per hektar ökas proteininnehållet med 0,2 procentpoäng.

Foderspannmål gödslas efter ekonomiskt optimalt utbyte.

Kom ihåg att tillföra fosfor och kalium

4 danska landsförsök som gjorts 2019 bekräftar än en gång hur viktigt det är att tillföra fosfor och kalium. Alla parceller har fått 120 kg kväve och alle näringsämnen placeras vid sådd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merskörd på 900 kg/ha har i dag en mervärde på ca. 3.300 kr/ha i maltkorn

Du ska därför känna fältens P-AL-klass och K-AL-klass innan du sparar på fosfor och kalium.


Kategorier i: , ,