Status på rapsfälten och förebygg manganbrist i din höstsäd – Fokus i fält v 12

Det är mycket du kan göra – trots allt – innan den riktiga våren riktigt dragit igång! Översyn på fälten, värdera insatser, och inte minst agera om man ser brister. Här får du några handfasta tips!Status på rapsfältenFrosten i november/december har på flera håll skadat höstrapsen, speciellt där höstrapsen är sådd tidigt, eller där gödningen överlappat och rapsen blivit extra kraftig. Om det är på små områden bör man låta grödan bli stående. Er det på större områden bör man vänta med att ta beslut om eventuell omsådd då våren riktigt är på gång – vi har tidigare sett att höstrapsen faktiskt kan skjuta i gen och faktiskt leverera ett godkänt utbyte, även om det inte ser ut så nu. Titta på bilden: frosten nu i mars kan tyvärr också skada de nya skotten på rapsen ytterligare.OBS

Ska rapsfältet sås om bör man vara uppmärksam på vad man använt för växtskyddsmedel på hösten. Om man använt Belkar kan alla grödor etableras, utom böner och ärter. Om man använt Kerb 400 SC kan man efter plöjning etablera vårraps, ärter, åkerböner, majs och potatis. Andra grödor är på egen risk.

Förebygg manganbrist

När nattfrosten försvinner så var klar med mangan till höstsäden. Det är viktigt att man redan från tillväxtstarten har fokus på manganbrist i höstsäden, då vi redan nu kan se manganbrist på flera platser. Kom ihåg att när man först kan se synliga symptom så har det redan kostat oersättliga utbytesförluster.

Vi rekommenderar att du använder:

  • 1-2 l Profi Mangan 235 per ha.

Var uppmärksam på att man inte ska köra mangan då det finns risk för nattfrost, då det redan vid minus 2oC är risk för brännskador på grödan. Om temperaturen bara kortvarigt kommer under fryspunkten, spelar det sällan någon roll – det är större risk för grödskador då man inte tilldelar mangan till en försvagad gröda, än då man tilldelar mangan i samband med frost. Mangan utnyttjas bäst när man tillför det flera gånger. Därför bör man tankblanda med Profi Mangan NO3 eller Norotec spannmål varje gång man sprutar växtskydd fram till och med DC 49-51.

  • Höstkorn är den mest mangankänsliga av höstgrödorna
  • Höstvete är lite mindre känsligt, men de visuella tecknen på manganbrist kan vara svåra att läsa av. Därför är det viktigt att höstvetefälten inte glöms bort, även om de står jämn och fint gröna.
  • Höstråg och rågvete är knappt så mangankänsliga som höstkorn och höstvete.
  • För att främja tillgängligheten och rotupptagningen av mangan kan man välja att tillföra höstsäden gödsel med högt ammoniuminnehåll. T.ex. ammoniumsulfat som försurar jorden och gör mangan mer till tillgängligt för plantan.

Kalkning är också en möjlighet på våren

Kalk tjänar dels som pH-ökning och dels som strukturförbättring i jorden.

Normalt kalkar man på hösten efter skörden och innan etablering av ny gröda, då kalken arbetas ner i jordens översta 20 cm.

Men kalkprodukter kan också spridas på våren – antingen innan etablering av vårgrödan eller i redan etablerade grödor. I det sistnämnda fallet verkar kalken som en pH-ökning i det övre jordlagret och inte så mycket strukturförbättrande, innan det blir inarbetat i jorden. En ökning av pH i det översta jordlagret ökar tillgängligheten av en lång rad näringsämnen samtidigt som det tillförs lätttillgänglig kalcium som är ett viktigt makronäringsämne i plantornas tillväxt. Optimal pH är olika för jordar med varierande ler- och mullhalt.

Det finns en rad kalkprodukter som utöver kalcium också innehåller magnesium.

Pulvertyperna sprids i hela drag och kan spridas på 15 meter och i många fall också spridas efter jordprovskarta.

Calciprill – mer än granulerad kalk

Granulerad calciprill är utmärkt när det finns mindre ytor som måste kalkas upp eller om det finns en generell önskan om att tillföra magnesium, koppar eller svavel. Produkterna är bra att placera i topp av såbädden, där nya grodda plantor kan få en snabb upptagning. Granulerade kalktyper levereras i 600 kg bigbags och sprids med gödningsspridare.

Fördelar

  • Snabb pH-förbättring och snabb verkan i grödan
  • Kan köras ensam eller blandas med andra gödningar eller i utsädet.
  • Sprids med gödningsspridare, när förhållandena är som bäst.
  • Kan tilldelas precist på precisions-lantbruk med GPS

Kategorier i: ,