Hippo – för hästens bästa

Vi har tillverkat hästfoder i mer än trettio år. Hippo är framtaget i tätt samarbete mellan Svenska Foders kunniga foderutvecklare, den senaste forskningen och marknadens önskemål.

Förutom ett obevekligt fokus på en korrekt näringsmässig sammansättning för varje häst, lägger vi stor vikt vid miljöhänsyn vid våra val av råvaror. Så långt det går väljer vi lokala, svenska råvaror. Vi provtar och kontrollerar hela råvaruflödet för att kunna erbjuda ett säkert foder av högsta kvalitet.

Hippo nyttjar råvarornas fördelar

Hästen är av naturen en gräsätare. Många moderna hästar förväntas dock prestera på en nivå där det är nästintill omöjligt att näringsförsörja dem på bara gräs.

Energi

Det är många gånger främst energi som saknas. Fibrer av olika slag, framförallt från grovfoder, utgör hästens huvudsakliga energikälla. Fibrer är skonsamma mot maghälsan och gynnar hästens vätskebalans men är inte särskilt energitäta. Stärkelse är en effektivare energiform. För mycket stärkelse i fel form riskerar dock att försämra såväl hästens magtarmflora som hälsa. Fett är en ur många hänseenden skonsam och ännu effektivare energikälla. Men också den har sina begränsningar. Hästen behöver dessutom mer än bara energi.

Protein

Protein är uppbyggt av aminosyror, varav vissa är livsnödvändiga för hästen. Olika fodermedel innehåller olika mycket av olika aminosyror. Exempelvis är sojamjöl rikt på lysin, medan proteinet i Betfor innehåller en hög andel treonin som är en annan viktig aminosyra till häst. Förutom energi och protein behöver hästen vitaminer och mineraler.

Vitaminer & mineraler

Spannmål innehåller t.ex. mycket fosfor. Kli-produkter är rika på vitaminer och mineraler samt magvänliga fibrer. De innehåller i gengäld inte så mycket energi.

Blandningen är bäst

Den perfekta råvaran finns nog inte. Men varje råvara har någon unik egenskap som tas tillvara genom att de kombineras i exakt rätt proportioner. Vad som är rätt proportioner varierar från häst till häst. Det är det vi utgår från när vi utvecklar vårt foderprogram. Vi balanserar våra foder så att de innehåller rätt mängd av energi, protein, mineraler, vitaminer, fibrer, stärkelse och en mängd andra näringsämnen samtidigt som hästens hälsa och prestation vägs in som minst lika viktiga parametrar.

Det bästa fodret får vi fram genom att omsorgsfullt kombinera olika råvaror och olika energi- och proteinkällor. Ett avancerat datasystem gör det möjligt för oss att med en oerhörd exakthet jämföra olika råvarors inverkan på varje enskild produkt. Med stor kunskap och noggrannhet kombinerar våra foderspecialister de olika råvarorna i exakt rätt mängder för att få fram det optimala fodret. Det blir det bästa för hästen. Såväl för mycket som för lite av en aldrig så bra råvara kan vara fel.

Stärkelse i fokus

Ett väl fungerande mag- och tarmsystem är en förutsättning för en väl fungerande häst. För mycket och fel stärkelse är en vanlig orsak till att tarmfloran rubbas och hästens prestation och hälsa påverkas. Därför lägger vi stort fokus på stärkelse i Hippo. Det gör vi egentligen på tre sätt.

  1. Att begränsa mängden stärkelse är ett effektivt sätt att främja miljön i grovtarmen.
  2. Ett annat är att vi i Hippo foder oftast prioriterar de råvaror vars stärkelse har en naturligt hög tunntarmssmältbarhet. Det innebär att en större del av stärkelsen bryts ner i tunntarmen och en mindre del passerar vidare till tjocktarmen. Stärkelsen som inte smälts i tunntarmen kommer jäsas av mikroorganismerna i grovtarmen där fria fettsyror samtidigt bildas. När mycket stärkelse passerar vidare till tjocktarmen riskerar man att det bildas så mycket fria fettsyror att pH sänks och problem som exempelvis störd mag- och tarmflora och korsförlamning uppstår. Därför prioriterar vi stärkelsekällor som hästen kan smälta i tunntarmen.
  3. Det tredje sättet vi aktivt jobbar med stärkelse och dess smältbarhet är genom att använda värmebehandlade råvaror i våra müslifoder. Värmebehandlingen påverkar stärkelsen och ökar dess tunntarmssmältbarhet, vilket är gynnsamt för hästen

Socker en naturlig komponent i foderråvaror

Socker är en naturlig komponent i de flesta foderråvaror. 
Hästar omsätter socker snabbt och effektivt. Till högpresterande hästar spelar socker en viktig roll som snabb och effektiv energikälla. Till hästar som upplevs ”för heta” kan däremot sockergivan behöva begränsas. De fodermedel som innehåller mest socker är grovfoder, melass och Betfor. Givan av Betfor och melass är låg och bidrar inte med så mycket socker i den totala foderstaten. Om sockergivan behöver begränsas är således bästa sättet att hitta grovfoderpartier med lägre sockerinnehåll.

Havrens vara eller icke vara

Havrens stärkelse har en högre tunntarmssmältbarhet än vad korn, vete och majs har. Den höga tunntarmssmältbarheten innebär att en stor del av stärkelsen bryts ner och tas upp i tarmen och omvandlas till glukos i blodet vilket tros vara orsaken till de så kallade heta hästarna. Kanske är vissa hästar känsligare för detta än andra. Men normalt sett är havrens högre tunntarmssmältbarhet att föredra framför de övriga spannmålsslagen eftersom det då inte passerar så mycket stärkelse vidare till grovtarmen. Alltså en totalt sett liten stärkelsegiva, men från havre.


Kategorier i: